CSR med fokus på mennesker

I Elverdal tager vi medansvar for det samfund, vi er en del af, og gør en særlig indsats for at aktivere personer uden for arbejdsmarkedet.

CSR betyder Corporate Social Responsibility, der som oftest bliver oversat til Virksomhedens Samfundsansvar. Det handler grundlæggende om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt ved blandt andet at tage hensyn til mennesker og miljø.

Vi fokuserer på at inkludere og aktivere mennesker, der befinder sig i en udsat situation, og deltager også aktivt i debatten om beskæftigelse.

Aktivering

Ansættelserne er naturligvis med til at styrke virksomheden, men vi tager hensyn til menneskelige vilkår, når vi kan. Her er en oversigt over indsatsen:

Samarbejde

Vi prioriterer som udgangspunkt samarbejde, hvor man beskæftiger personer, der er i en udsat situation. Her er nogle eksempler på dette:

Vidensdeling

Vi har god erfaring med aktivering, som vi gerne deler med andre. Vores indsats inkluderer:

I artiklen "Til bords med det private erhvervsliv", der er udgivet af Akademikernes A-kasse, kan I læse mere om vores holdninger.