Bæredygtig forretning og grøn omstilling

Vi har bygget aktive udeområder i årtier, og omstillingen mod en mere bæredygtig produktion er af høj prioritet i arbejdet med vores fremtidige strategi. Vi ønsker en grønnere fremtid, hvor vi arbejder klogt med solide og langtidsholdbare materialer og ambitiøse mål for uderummets design og funktioner. Vores grundtanke er, at legepladsen repræsenterer et cirkulært design.

Vores legemiljøer skal stå som et stærkt signal om, hvad vi som firma, ønsker at arbejde for. Derfor har vi i Elverdal formuleret retningsgivere for den fremtidige transformation.

På vejen mod grønne løsninger


Vores arbejde, med at omstille vores forretning til en bæredygtig forretning, baserer sig bl.a. på FN’s Verdensmål.


Arbejdet med Verdensmålene kan dog ikke stå alene, der skal også tages højde for de 10 principper fra Global Compacts. Dette er fundamentet for vores ansvarlige forretningsstrategi.

Vi omsætter de globale mål til specifikke realistiske, målbare og accepterede mål for vores egen virksomhed.

Du kan læse mere om her Bæredygtig forretning, Global compact mv.
En bæredygtig udvikling er en udvikling, der opfylder vores behov i dag, uden at sætte fremtidige generationers behov i fare. Our common future, Brundtlandrapporten. FN 1987

Fra tanke til handling


Mange internationale mål og strategier overlapper hinanden, så vores tilgang er holistisk. Vi formulerer vores egne mål, vi tager ejerskab, og vi bidrager dér, hvor vi er bedst.

Vores bæredygtige omstilling indeholder tiltag med klare mål. Vi vender blikket mod egen virksomhed og sætte nye mål inden for forretningsområder som:
indkøb af bæredygtige produkter, optimere produktionsprocessen, minimere spild, ‘upsite’ restprodukter og optimering af logistikken.


Vi sætter her ord på, hvor vi kan gøre en forskel for eksempel ift. globale mål.

Læs mere om hvordan vi arbejder med de forskellige verdensmål, så Elverdal bliver en bæredygtig forretning.Vil du høre mere?

Er den grønne omstilling også vigtig for dig? Og vil du gerne høre om vores bæredygtig forretning?
Udfyld formularen, så ringer vi dig op.