På vej mod en bæredygtig forretning

  Arbejdet med Verdensmålene, Global Compact-principperne mv. konkretiserer vi i vores CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) også kaldet 'vores samfundsansvar'.
  Vi arbejder fx at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter samt tage højde for vores påvirkning af omgivelserne i vores interaktion med interessenter.

  Du kan læse vores arbejde mod en bæredygtig forretning konkretiseret i vores CSR-politik her.


  Vores bæredygtige strategi bygger på ...


  I 2015 blev FN’s 17 Verdensmål vedtaget af alle FN’s 193 medlemslande. Det blev startskuddet til at arbejde for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling for jorden.
  Visionen er frem mod 2030 helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

  Verdensmålene sætter en ambitiøs kurs og er en bred og vigtig agenda for det fremtidige verdenssamfund og vores planet. Verdensmålene afføder en lang række værdier, som vi ønsker at inddrage i vores daglige virksomhedsdrift, så Elverdals forretning bliver bæredygtig.

  Læs her mere om Verdensmålene.  Global Compact og CSR

  Arbejdet med Verdensmålene kan ikke stå alene og bør også hvile på Global Compacts 10 principper, der er fundamentet for at drive ansvarlig forretning. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

  De 10 principper fra Global Compact


  • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

  • Sikre, at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

  • Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.

  • Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

  • Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.


  • Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

  • Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

  • Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

  • Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

  • Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.