CSR-politik og vores mål for en bæredygtig forretning

  Vi lever op til det samfundsansvar, der er formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN´s 10 Global Compact-principper. Det drejer sig om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, anti-korruption m.v. Samtidig arbejder vi mod en bæredygtig forretningsmodel.

  Her beskriver vi, hvordan vi arbejder med de Verdensmål, hvor vi kan gøre en forskel.


  Ansvarligt forbrug og produktion

  Verdensmål 12

  Alle vores produkter skal kvalitetstestes, enkeltdele kan udskiftes, og Elverdal tilbyder en reservedelsgaranti – den vigtigste garanti af alle. Alt dette giver en sikker legeplads, men også en forlænget levetid for produkterne, da fejl udbedres straks. Med vores tests minimerer vi reparationer, hvilket resulterer i færre kørsler og mindre miljøpåvirkning.

  Når projekterne tegnes, søger vores arkitekter at reducere anlægsbelastningen mest muligt ved at genanvende jord og brugbare elementer, der allerede eksisterer på stedet.

  Vi er ‘ren ordreproducerende’, så vi har ikke et produktlager. Skulle der være produkter, der pga. aflysning eller ændringer i et projekt, bliver til overs, bringes de videre til andre projekter.

  Sundhed og trivsel

  Verdensmål 3

  Elverdals univers er rammen om det aktive liv. Vores legepladser forbedrer sundhed og livskvalitet ved at udvikle brugernes motorik, fysiske og sociale færdigheder. Vores uderum skal danne rammen om de fremtidige generationer, og derfor har vi et højt ambitionsniveau, når vi tænker fremtidens design!

  Elverdals udemiljøer er mere end ‘leg’. Her skal der læres, udvikles færdigheder, dannes venskaber, udforskes og reflekteres, men her skal der også findes pauser, gode grin og masser af bevægelse!  Ligestilling mellem kønnene

  Verdensmål 5

  Vores legemiljøer er skabt for mennesker i alle alderstrin, og vi tager stilling til de enkelte brugere og deres behov.

  Vores miljøer bringer mennesker sammen, uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder og seksuel orientering. På legepladsen er du en del af fællesskabet, hvad end du leger vildt eller stille, er mange eller få, har brug for dynamik og bevægelse eller pause og fordybelse.  Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Verdensmål 8

  Som en del af vores CSR-politik bruger vi FN’s Global Compact principper til at formulere vores virksomhedsstrategi om samfundsansvar iht. menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.

  Vi mener, at alle har ret til et anstændigt job. Vi ansætter mennesker med forskellige faglig ballast og jobsituationer. Vi finder ressourcer hos mennesker i jobprøvning, praktik og fleksjob.

  Vi har en inkluderende tilgang og byder velkommen til alle nationaliteter og trosretninger, og det styrker Elverdals konkurrenceevne og indtjening.

  Ved at favne bredt og respektere internationale anerkendte CSR-principper, har vi opnået succes og ekspansion, og Elverdal er i dag en international virksomhed.

  Læs mere om socialt ansvar

  Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Verdensmål 11

  Omkring halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byerne. Derfor ligger der en stor opgave i, at bidrage til den bæredygtige byplanlægning.
  Der gør vi ved at medtænke løsninger, der gør byerne trygge at opholde sig i, rige på kultur og giver plads til ophold og grønne områder.

  Fremtiden byder også på tiltagende klimaudfordringer, så vores planlægning skal indeholde intelligente løsninger, ny teknologi og robusthed.

  Hos Elverdal skaber vi rammen om fællesskabet, det aktive liv og samværet med andre, hvad end vi placerer os i byen, på skolen, i parken eller i dit boligområde. Der er her mennesker mødes!

  I ‘rummet mellem husene’ finder vi vores arbejdsfelt, og med specialiserede medarbejdere skaber vi pladserne, hvor mennesker kan mødes, lege, hvile og interagere.
  Industri, innovation og infrastruktur

  Verdensmål 9

  Fra projekternes begyndelse arbejder vores arkitekter på at tegne intelligent med brugerens behov i fokus og med optimeret plads-og materialebrug.

  Vores projekter bygger på en ansvarlig produktion med sunde, naturlige materialer, der har lang levetid, og hvor enkeltdele er nemme at udskifte - både over og under terræn.

  Læs her mere om vores materialeforbrug og vores genbrugspolitik.


  Kvalitetsuddannelse

  Verdensmål 4

  Den gode legeplads er børnenes frirum men også et læringsrum. Legepladsen skal opfylde muligheder for både motorisk udvikling og pædagogiske mål, men skal først og fremmest pirre nysgerrigheden og fantasien og være et sjovt sted at være. Et sted, hvor tiden forsvinder.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst en times bevægelse om dagen. Derfor er ‘det udendørs klasselokale’ en afgørende faktor i udviklingen af børn og unge.

  Uddannelse er en af de kraftigste katalysatorer for bæredygtig udvikling, og bevægelse og leg styrker den kreative tænkning og koncentrationsevnen.
  Skal undervisningen trækkes med udenfor, tænker vi i kreative løsninger, hvor bl.a. grafiske elementer på underlag og flader, tabeller og baner, hjælper undervisningen uden for og gør kroppen til redskab for læring.


  Partnerskaber for handling

  Verdensmål 17

  I vores projekter bruger vi professionelle leverandører og samarbejdspartnere, der understøtter os i at blive den bedste partner til kunden. Med deres ekspertise kan vi optimere vores projektforslag og løse opgaver med en økonomisk ansvarlighed.

  Fremadrettet ser vi gerne, at flere bæredygtige tiltag indarbejdes i vores samarbejdsaftaler både i Danmark og i udlandet.


  Klimaindsats

  Verdensmål 13

  Vi er en international virksomhed med afdelinger i flere nordiske lande, og vi oplever en stigende efterspørgsel på mere miljørigtige løsninger.

  Flere af vores materialer er certificerede, og derfor kan vi på sigt bidrage til at nedbringe klimabelastningerne. Vi arbejder fremadrettet på at passe på de ressourcer, vi har og bruge dem med omtanke.

  Se vores beskrivelse af Gladsaxe Sportscenter herunder.


  Livet på land

  Verdensmål 15

  Vores legemiljøer placerer sig som aktive, fællesarealer mellem husene og i parkerne, og her er det oplagt at integrere tiltag mod klimaforandringerne.
  Gladsaxe Sportscenter er et eksempel på et LAR-projekt, hvor vores bevægelsesbaner er koblet sammen med opsamling af regnvand.

  Vi tænker også beplantning og forgrønne, ind i vores projekter, så biodiversiteten øges. Dette er med til at skabe legemiljøer, der baserer sig på samfundsansvar, modstandsdygtighed og klimatilpasning.