Hornslet Skole

I slutningen af 2014 stod legepladsden på Hornslet Skole færdig. Nu byder skolens udeområde på et væld af nye og spændende legemuligheder for børn i alle aldre.

Redskaber der samler området

Målsætningen for skolens nye udearealer var at gøre Hornslet Skole til et sted for byen i bred forstand. Derfor er der i løsningen lagt vægt på, at udearealerne skal rumme en bred brugergruppe med stor aldersspredning af elever fra 5 til 16 år og andre af byens brugere op til 75 år. I løsningen er der primært lagt vægt på bevægelse og mulighed for leg og læring med mange former for klatre- og balanceleg. Ved samtidig at opdele udearealerne i forskellige områder med hvert sit tema øges mulighederne for, at mange kan gøre brug af stedet samtidig.

Som en del af løsningen specialdesignede vi hos Elverdal et stort klatretårn, som på trods af sin størrelse fremstår transparent og enkelt i sit udtryk, og som både giver mulighed for sjov leg, afslapning og hygge.


Placering

Danmark

Ballesvej 6, 8443 Hornslet

Udført

December 2014

Referencenummer

1892, 2329