Legepladsen til specialskoler

  Uderum til specialskoler og specialklasser skal tilpasses til elevernes behov og udfordringer. Det er vigtigt, at uderummet understøtter inklusion samt dialog, leg og interaktion imellem børn. Omvendt er det også vigtigt med rum, hvor man kan være alene.

  Grundet børnenes særlige behov, stilles der også krav til designet i forhold til lærerens plads i uderummet, da læren er essentiel for at opnå mål som fx øget social kontakt mellem klasserne.

  Start godt


  Måske I allerede har nogle gode idéer til designet af jeres nye legeplads, eller måske I ikke har lagt jer fast på legepladsens elementer, design mv.? Hvis I ikke har lagt jer fast eller mangler afklaring af jeres muligheder, så læs her mere om vores workshops.

  Her er en beskrivelse af opstarten, så vi sikrer, at I kommer godt i gang og får den bedste løsning til jeres skolegård, idrætsanlæg eller øvrige uderum. Vi arbejder med disse spørgsmål:  1) Brugere

  En afklaring af brugergrupper skal sikre en forståelse af målgruppen herunder også målgruppens sammensætningen.

  • Hvem er brugere af området, og hvad er deres ønsker?

  • Aldersgrupper? Skal legepladsen rumme alle elever?

  • Er der nogle særlige behov/handicap, der skal tages hensyn til?

  • Har brugerne særlige interesser som fx boldspil, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Hvilket mål har I med brugen af området? Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe merværdi? I arbejdet med målene gennemgår vi dine ønsker til aktivitets- og læringsformer samt tager hensyn til læringsmålene.


  Vi sætter mål som fx:

  • At udvikle sig fysisk/motorisk

  • At styrke indlæringsevnen

  • At stimulere sanserne

  • At få flere børn til at lege ude

  • At underbygge den sociale kontakt mellem aldersgrupper eller køn


  Også konkrete udfordringer i hverdagen inddrages som mål. Et eksempel herpå kunne være, at børnene ikke må være beskidte, når de kommer ind til time efter frikvarteret.


  3) Aktiviteter

  • Hvilke aktiviteter vil understøtte målene?

  • Hvilke aktiviteter eksisterer i dag, og hvilke nye aktiviteter ønskes?

  • Skal evt. nuværende aktiviteter fjernes?  4) Lokalitet


  • Hvilke lokale forhold gør sig gældende?

  • Hvordan fungerer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terræn?


  Som en del af vores arbejde registrerer vi området, så det er helt opmålt, og formalia er selvfølgelig på plads til ansøgninger og byggetilladelser.  5) Løsning
  Resultatet bliver en legeplads designet med udgangspunkt i leg, udvikling, motorik og læring for brugerne samt i respekt for området og målsætninger.
  Fokus i uderum til specialskoler


  • Små rum skaber ro og koncentration og vil understøtte den gode leg samt læring

  • Markering af overgange og zoner

  • Zoneinddelte aktiviteter så grupperinger af børn eller enkelt barn ikke påvirker hinanden negativt

  • Muligheder for fantasi- og rolleleg - som børnene kan lege alene eller sammen

  • Sansemotorisk leg - som kan hjælpe barnet til at blive bedre til at modtage indtryk, bearbejde dem

  • Kreative muligheder - som kan tilbyde børnene nogle rolige aktiviteter i uderummet


  Workshop - design af uderum  Designet af uderummet kan tage mange former, og du kan have spørgsmål som: Hvordan skaber vi en legeplads, der giver lege- og læringsmuligheder for alle børn uanset specialbehov? Hvilke redskaber skal vi vælge? Hvordan skaber vi ro, så det enkelte barn ikke føler sig overvældet?

  Til afklaring af de mange spørgsmål, tilbyder vi at afholde en workshop, hvor både lærer, pædagoger mv. kan deltage.  Læs mere om vores workshops  Ønsker du, at vi ringer dig op? 

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.