Skal I have nyt idrætsanlæg på din skole?

  Skal I bygge nyt idrætsanlæg eller ny idrætsplads på jeres skole? Eller måske har I et særligt fokus på sport og idræt? Et specialiseret fokus kræver viden, når et idrætsanlæg eller sportsplads skal designes. Hos Elverdal har vi specialister med viden inden for 'Idræt og Sundhed' ansat, og de kan hjælpe dig.

  Så har I brug for rådgivning til valg af produkter, design, logistik på pladsen el.lign., så er vi jeres samarbejdspartner. Her kan du læse mere og blive inspireret til indretning af idrætsanlæg på jeres skole.

  Spark direkte mod mål


  Måske I allerede har nogle gode idéer til designet af jeres nye legeplads, eller måske I ikke har lagt jer fast på legepladsens elementer, design mv.? Hvis I ikke har lagt jer fast eller mangler afklaring af jeres muligheder, så læs her mere om vores workshops.

  Her er en beskrivelse af opstarten, så vi sikrer, at I kommer godt i gang og får den bedste løsning til jeres skolegård, idrætsanlæg eller øvrige uderum. Vi arbejder med disse spørgsmål:  1) Brugere

  En afklaring af brugergrupper skal sikre en forståelse af målgruppen herunder også målgruppens sammensætningen.

  • Hvem er brugere af området, og hvad er deres ønsker?

  • Aldersgrupper? Skal legepladsen rumme alle elever?

  • Er der nogle særlige behov/handicap, der skal tages hensyn til?

  • Har brugerne særlige interesser som fx boldspil, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Hvilket mål har I med brugen af området? Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe merværdi? I arbejdet med målene gennemgår vi dine ønsker til aktivitets- og læringsformer samt tager hensyn til læringsmålene.


  Vi sætter mål som fx:

  • At udvikle sig fysisk/motorisk

  • At styrke indlæringsevnen

  • At stimulere sanserne (især på I-klassebørnene samt de små klasser)

  • At få flere børn til at lege ude

  • At underbygge den sociale kontakt mellem aldersgrupper eller køn


  Også konkrete udfordringer i hverdagen inddrages som mål. Et eksempel herpå kunne være, at børnene ikke må være beskidte, når de kommer ind til time efter frikvarteret.


  3) Aktiviteter

  • Hvilke aktiviteter vil understøtte målene?

  • Hvilke aktiviteter eksisterer i dag, og hvilke nye aktiviteter ønskes?

  • Skal evt. nuværende aktiviteter fjernes?  4) Lokalitet


  • Hvilke lokale forhold gør sig gældende?

  • Hvordan fungerer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terræn?


  Som en del af vores arbejde registrerer vi området, så det er helt opmålt, og formalia er selvfølgelig på plads til ansøgninger og byggetilladelser.  5) Løsning
  Resultatet bliver en legeplads designet med udgangspunkt i leg, udvikling, motorik og læring for brugerne samt i respekt for området og målsætninger.  En workshop - til afklaring af ønsker mv.  Designet af et idrætsområde eller idrætsplads kan tage mange former. Så har du spørgsmål som - hvordan skaber vi et udeområde, der giver fysisk udfoldelses- og læringsmuligheder? Kan vi udnytte området bedre og måske få flere elementer ind på et evt. begrænset areal?


  Til afklaring af de mange spørgsmål, tilbyder vi at afholde en workshop, hvor både lærer, elever, ledelse mv. kan deltage.  Læs mere om vores workshops


  Her finder du vores medarbejdere!

  Har du brug for hjælp til at finde de rigtige legeredskaber, eller mangler du inspiration til design af dit uderum? Uanset dit spørgsmål så hjælper vi dig videre.

  Find kontaktperson
  Ønsker du, at vi ringer dig op? 

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.