Skal I have nyt idrætsanlæg på din skole?

Skal I bygge nyt idrætsanlæg eller ny idrætsplads på jeres skole? Eller måske har I et særligt fokus på sport og idræt? Et specialiseret fokus kræver viden, når et idrætsanlæg eller sportsplads skal designes. Hos Elverdal har vi specialister med viden inden for 'Idræt og Sundhed' ansat, og de kan hjælpe dig.

Så har I brug for rådgivning til valg af produkter, design, logistik på pladsen el.lign., så er vi jeres samarbejdspartner. Her kan du læse mere og blive inspireret til indretning af idrætsanlæg på jeres skole.


Spark direkte mod mål!

Måske I allerede har en god ide til indretningen af den ny idrætsplads, eller måske I ønsker input til fx bedst udnyttelse af arealet? Her en beskrivelse af opstarten, så vi sikrer, at I kommer godt i gang og får den bedste løsning. Vi arbejder med disse spørgsmål:


1) Brugere


En afklaring af brugergrupper skal sikre en forståelse af målgruppen og sammensætningen af samme.


 • Hvem er brugere af området, og hvad er deres ønsker?
 • Aldersgrupper? Skal legepladsen rumme alle elever?
 • Er der nogle særlige behov/handicap, der skal tages hensyn til?
 • Har brugerne særlige interesser som fx boldspil, musik, parkour eller fitness?


2) Mål


Hvilket mål har I med brugen af området? Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe merværdi? I arbejdet med målene gennemgår vi dine ønsker til aktivitets- og læringsformer.


Vi sætter mål som fx:


 • at udvikle sig fysisk/motorisk
 • at styrke indlæringsevnen
 • at stimulere sanserne
 • at få flere børn til at lege ude
 • at underbygge den sociale kontakt mellem aldersgrupper eller køn

Også konkrete udfordringer i hverdagen indrages som mål. Et eksempel herpå kunne være, at børnene ikke må være beskidte, når de kommer ind til time efter frikvarteret.


3) Aktiviteter


 • Hvilke aktiviteter vil understøtte målene?
 • Hvilke aktiviteter eksisterer i dag, og hvilke nye aktiviteter ønskes?
 • Skal evt. nuværende aktiviteter fjernes?


4) Lokalitet


Hos Elverdal er vi arkitekter, og det giver os en stærk forståelse af lokalitet, strukturer og arkitektur, og vi kigger på:


 • Hvilke lokale forhold gør sig gældende?
 • Hvordan fungerer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terræn?
Som en del af vores arbejde registrerer vi området, så det er helt opmålt, og formalia er selvfølgelig på plads til ansøgninger og byggetilladelser.


5) Løsning


Resultatet bliver en legeplads designet med udgangspunkt i leg, udvikling, motorik og læring for brugerne samt i respekt for området og målsætninger.Idrætsanlægget og sportspladsens mange funktioner og idéer til aktiviteter

Idrætsanlægget skal ofte opfylde flere funktioner som idræt, sport og motion samt især læring. Mulighederne inden for bevægelses- og sportsaktiviteter er mange - her nogle oplagte:


 • Fodbold
 • Håndbold
 • Basket
 • OCR (Obstacle Course Racing) / forhindringsløb (junglebaner)
 • Trampoliner
 • Dansescene
 • Fodtennis

Mindre anlæg inden for kategorierne:


 • Parkouranlæg
 • Cykelbaner / pumptrack til BMX, løbehjul og skateboards

  er også muligheder. Disse anlæg vil ofte tiltrække de unge mennesker.

​Overvejelser vedrørende indretning af motions- og idrætspladser

Der er en række faktorer, ud over funktionerne, som er med til at skabe gode aktivitetsrum. Følgende er værd at tage stilling til, mens projektet udvikles:


 • Skal der eventuelt vises særlige hensyn?
 • Benyttes arealet optimalt? Også i forhold til placering.
 • Skal det være muligt at se ind på arealet?
 • Har forskellige brugergrupper mulighed for at benytte arealet - og på forskellige tidspunkter?
 • Er rammerne der, så brugerne føler sig trygge? Lys, åbenhed, personale, hegn eller hvad der nu skal til!
 • Skal arealet fungere om vinteren, i regnvejr eller er det udsat for vind? Skal man kunne søge skygge? Afskærmning ved boldspil, men pas på at nettet over boldbaner ikke ødelægger spillet men har det korrekt design fx højde.
 • Skal det være muligt passivt at beskue aktiviteterne?
 • Hvordan passer funktionerne ind i omgivelserne. Forholder de sig til landskabet?
 • Pladser med stærk identitet og tydelige funktionstemaer øger brugen.
 • Skal den eksisterende beplantning indtænkes ellers skal ny beplantning indgå som element i det nye sportsområde?
 • På offentlige sportsarealer er det en fordel at vælge så solide redskaber som muligt for at undgå skader.
 • Alle vilde aktiviteter kan skabe støj. Er placeringen den rette eller skal der opsættes specialhegn?
 • Fællesaktiviteter eller hovedaktiviteten lægges centralt.
 • Ved boldspilsaktiviteter skal man overveje arealernes placering i forhold til solen, så man blændes mindst muligt af solen.

Tryghedsskabende faktorer 

Der er en række faktorer, som er tryghedsfremmende, og de vil øge brugsværdien. Følgende er værd at tænke over:


 • Lys skaber tryghed og udvider brugen af et område, da aktiviteterne også kan forgå i den mørke tid på året og døgnet.
 • Er legeområdet placeret nær en trafikeret vej, vil der være et krav om at opføre hegn omkring arealet.

En workshop - til afklaring af ønsker mv.Designet af et idrætsområde eller idrætsplads kan tage mange former. Så har du spørgsmål som - hvordan skaber vi et udeområde, der giver fysisk udfoldelses- og læringsmuligheder? Kan vi udnytte området bedre og måske få flere elementer ind på et evt. begrænset areal?


Til afklaring af de mange spørgsmål, tilbyder vi at afholde en workshop, hvor både lærer, elever, ledelse mv. kan deltage.Læs mere om vores workshops

Ønsker du, at vi ringer dig op? 

Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.