Nyt uderum til skolegården

  Uderum til skoler skal spænde bredt, da legepladsen skal rumme elever fra 0. klasse og ofte op til udskolingen. Legepladsen skal, udover at være et pauserum i frikvartererne, også kunne indgå som en del af undervisningen. Derfor er det vigtigt at se på skolens behov inden for de forskellige fag, og indarbejde det i designet af uderummet. Derudover kan det være en idé at fokusere på at skabe uderum, som er rare at opholde sig i både inden for og uden for skoletiden.

  Vi hjælper dig til at få et uderum, der understøtter udviklingen af eleverne på din skole, din skoles værdigrundlag og jeres undervisningsplaner.

  Kom godt i gang  Måske I allerede har nogle gode idéer til designet af jeres nye legeplads, eller måske I ikke har lagt jer fast på legepladsens elementer, design mv.? Hvis I ikke har lagt jer fast eller mangler afklaring af jeres muligheder, så læs her mere om vores workshops.

  Her er en beskrivelse af opstarten, så vi sikrer, at I kommer godt i gang og får den bedste løsning til jeres skolegård, idrætsanlæg eller øvrige uderum. Vi arbejder med disse spørgsmål:  1) Brugere

  En afklaring af brugergrupper skal sikre en forståelse af målgruppen herunder også målgruppens sammensætningen.

  • Hvem er brugere af området, og hvad er deres ønsker?

  • Aldersgrupper? Skal legepladsen rumme alle elever?

  • Er der nogle særlige behov/handicap, der skal tages hensyn til?

  • Har brugerne særlige interesser som fx boldspil, musik, parkour eller fitness?  2) Mål

  Hvilket mål har I med brugen af området? Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe merværdi? I arbejdet med målene gennemgår vi dine ønsker til aktivitets- og læringsformer samt tager hensyn til læringsmålene.


  Vi sætter mål som fx:

  • At udvikle sig fysisk/motorisk

  • At styrke indlæringsevnen

  • At stimulere sanserne (især på I-klassebørnene samt de små klasser)

  • At få flere børn til at lege ude

  • At underbygge den sociale kontakt mellem aldersgrupper eller køn


  Også konkrete udfordringer i hverdagen inddrages som mål. Et eksempel herpå kunne være, at børnene ikke må være beskidte, når de kommer ind til time efter frikvarteret.


  3) Aktiviteter

  • Hvilke aktiviteter vil understøtte målene?

  • Hvilke aktiviteter eksisterer i dag, og hvilke nye aktiviteter ønskes?

  • Skal evt. nuværende aktiviteter fjernes?  4) Lokalitet


  • Hvilke lokale forhold gør sig gældende?

  • Hvordan fungerer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terræn?


  Som en del af vores arbejde registrerer vi området, så det er helt opmålt, og formalia er selvfølgelig på plads til ansøgninger og byggetilladelser.  5) Løsning
  Resultatet bliver en legeplads designet med udgangspunkt i leg, udvikling, motorik og læring for brugerne samt i respekt for området og målsætninger.  Idéer til elementer i det aktive uderum  • Forskellige legeredskaber dvs. både stationære og dynamiske

  • Højt legeredskab der giver et element af 'vovepels' - se jeg kan godt

  • Tydelige og mere indirekte læringselementer i indretningen, belægningen samt i valget af redskaber

  • Opholdsmuligheder som at sidde, ligge, stå og hænge-ud sammen

  • Forskellige rum – både nogle store og åbne samt nogle afgrænsede

  • Beplantning som græs, buske og blomster til ruminddeling, hvilket bryder de hårde overflader

  • Områder med sol – især til de ældre elever

  • Grundlæggende er det vigtigt, at tingene ser ordentlige ud, så der vokser et medansvar hos eleverne


  Workshop  Når legepladsen skal tegnes, er der rigtig mange muligheder! Og du tænker sikkert over: Hvilke legeredskaber skal jeg vælge til vores elever? Hvordan kan vi skabe et uderum, der giver både lege- og læringsmuligheder for store og små børn?

  For at besvare dine spørgsmål, tilbyder vi at afholde en workshop, hvor både elever, lærer mv. kan deltage.  Læs mere om vores workshop  Ønsker du, at vi ringer dig op? 

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.