Design og brug af uderummet til undervisning

  COVID-19 har øget fokus på indretningen af skolens udearealer til forskellige undervisningsmiljøer. Undervisningen i uderummet er mere Corona-sikkert samtidig er uderummet et stort aktiv, der kan være med til at styrke børns koncentration og indlæring.


  Med forskellige greb kan uderum indrettes til åbne læringsmiljøer, der udvider skolens kapacitet og skaber fleksible arealer til fx samling, træning af tabeller, fremlæggelse, fordybelse, gruppearbejde og bevægelse. Det er vigtigt, at huske det overdækkede rum for at have læ, afskærme for sol og regn samt skabe lune kroge. Dette er nødvendigt at indtænke i den arkitektoniske løsning, så børnene kan opholde sig i rare omgivelser uden for - i længere tid.


  Vi udvikler inspirerende og innovative uderum til leg, læring og bevægelse. Her giver vi nogle løsningsforslag til indretningen samt idéer til undervisningsforløb i uderummet.

  Eksempler på designløsninger til miljøer med udeundervisning  Mindre rum i det store uderum

  Med små husfacader arbejder vi med ruminddeling af større udearealer.

  De mindre rum giver:

  • trygge ramme omkring et samlingssted med undervisning

  • rum til børnene, så det kan fordybe sig i opgaver

  • rolige hjørner til at læse en bog, høre musik osv.

  Ruminddeling hjælper til at skabe en fysisk ramme, der afskærmer og markerer, at her træder man ind i et andet rum.
  Samtidig kan facaderne anvendes i undervisningsøjemed, idet man kan vælge at sætte en tavle på hele den ene side til at skrive og tegne på.  Siddemiljøer til læring

  Med afgrænsede opholdssteder i skolegården, hvor alle elever kan se læreren, får skolen flere udeundervisningsrum.

  Siddemiljøer kan formes som cirkulære bænke, bænke-/bord-sæt, amfiteater, organiske bænke, trappeformationer eller bænkeplateauer, der krydser ind over hinanden. Når vi vælger materialer og former, ser vi på omgivelserne og skaber et design, der falder ind i den eksisterende arkitektur.


  Siddemiljøerne giver:

  • opholdsrum især for de større elever

  • rum for gruppearbejde uden at sidde for tæt

  • mulighed for at inddrage flora og forankre læring i naturoplevelser  Grønne podier til ophold og læring

  Opholdspodier og plantekasser giver:

  • grønt siddemiljø og skaber en ryg fx op mod et sportsområde

  • bænkryggen giver varme og rygstøtte, når der fx arbejdes ved PC'en

  • inddragelse af naturen i undervisning fx i hjemkundskab


  Herudover får skolen et opholdssted for de større elever, og en hyggekrog til de børn, der kan have et behov for at sidde og kigge på, inden de selv tager skridtet ud i at deltage i den aktive leg.

  Bænk til mange
  Siddesteder til mange børn fås i mange forskellige materialer og former. Fx træ, beton, træsveller, H-ståls-elementer og formstøbt gummi, som kan sammensættes i mønstre, blokke eller som tribuner og brede dynamiske plateauer, der kan ligge på kryds og tværs.

  Scenemiljøer
  Siddeplateauer i forskellige højder kan bruges til at samle hele klassen og bruges til fællesaktiviteter som scene til drama, musik, dans, yoga og andre bløde træningsformer.


  Pergolaer
  Pergolaer kan indrettes med bænke sat sammen gruppevis, så man kan sidde i mindre grupper, hvis man fx skal læse lektier eller arbejde sammen i grupper.

  Flyt mod toppen
  Skolens udearealer kan udvides ved at indrette uderum på skolebygningens tagflader.
  På flade tagarealer imellem flere bygninger kan der skabes overdækkede siddeområder, der former en lomme med læ for vinden og giver et samlingssted til undervisning og ophold.

  Overdækkede udemøbler skaber rare rum

  I løbet af skoledagen og undervisningen opholder børnene sig ofte i mindre fællesskaber fx i gruppearbejde. Det giver et behov for at kunne sidde sammen på forskellige måder udenfor, både overfor, ved siden af og i flere mindre grupper. Et møbel med halvtag skærmer og luner, og når flere sættes sammen giver det plads til at flere grupper kan arbejde koncentreret. Omkranset af planter får man en grøn oase i skolegården.


  Tag danskundervisningen med udenfor


  Skibet er ladet med
  I skolegården blive 'Skibet er ladet med' fysisk aktiv. Kast en bold af sted med et bogstav og find på tid flest mulige ord, der starter med det pågældende bogstav. Eller lav din egen version fx stav ordet bagfra.

  Hvad rimer på leg?
  På flisearealer eller i gummibelægningen kan man let skabe en ordleg med rim. Giv ét ord til en klassekammerat, der skal finde et bogstav i belægningen, der starter med rimordet.

  Staveleg
  Hop ud på fx ni bogstaver og dan flest mulige ord ud af de ni bogstaver.

  Alfabetslange
  Træn alfabetet på en lang bogstavsslange formet i termoplast.
  Tag matematikundervisningen udenfor


  Leg lommeregner
  På en gummibelægning, som faldunderlag omkring trampoliner, kan man fx lægge grafik i form af en masse tal.
  Plus, minus og gange ligger inde på selve hoppefladen. Man starter således på et tal ude i kanten – fx 3 og hopper ind på plus på trampolinen, og så hopper man måske ud igen og rammer 10, herefter siger man resultatet.

  Har du styr på geometrien?
  På yderkanterne kan males en række geometriske figurer. Tilføjes de svære formler fx a2 + b2 = c2, indlejres læring i memoteknik. Kan fx bruges til geometrilære, måling af arealer og omkreds og vinkler. Figurer og tal er gode redskaber til kropsforankret læring og til en power break, der lige får pulsen op.

  Matematikgrafik
  Geometriske mønstre fx på en løbebane giver eleverne en visuel metode til at forstå ottendedele, kvarte, hele og halve.

  Koordinatsystem
  Et koordinatsystem kan tegnes ind på udeområdet - lad fx akserne følge en fodboldbane. Her kan man øve forståelse af uderummets størrelse og finde koordinaterne på træer, møbler eller redskaber, der ligger inden for dette rum.
  Tag natur- og teknikundervisningen udenfor


  Læring om flora
  Læg frø i plantekasser og se dem vokse. Læring om ukrudt, der skal fjerne, og ukrudt der kan bruges i madlavning fx skvalderkål. Kan der høstes fx solsikkefrø, der kan sås igen til næste år?

  Undervisning i identificering og klassificering af frø, knolde og rodskud samt blomster, herunder læring om planters formeringsstrategier. Hvorfor formerer planter sig? Forsøg med siklinger - og lægges en kerne fx en mirabelle, kommer den så op?

  Læring om fauna
  Turer til den lokale mose er en klassiker. Tag dyr med hjem for identifikation.


  Find endnu flere idéer til udeundervisning på hjemmesiderne:


  udeskole.nu

  skoleidræt.dk

  skolen-i-skoven.dk

  udeundervisning.dk


  Det kan være svært at få en hel klasse til at samles om en aktivitet. En idé kunne være at opdele i mindre grupper, og lade opgaver gå på skift.
  Ønsker du, at booke et online møde?

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op for at aftale mødedato.
  Vi afholder mødet i Teams.

  Dine fordele er bl.a.

  • ud fra luftfoto kan vi danne os overblikket

  • effektiv og tidsbesparende

  • nem deling af filer