Leg og læring - drøn på undervisningen

  Læs her om tre forskellige skolers erfaringer med bevægelse i undervisningen.

  Se her vores to videoer om indlæring i skolerummet

  Dansk i første klasse

  Power Breaks


  Husum skole

  Fif og anbefalinger fra Husum skole

  * Første skridt er, at tage noget som er lavet før. Starte i det små.
  * Spørge andre lærere som har arbejdet med det før.
  * Tage udgangspunkt i læringsmål. Hvorfor gør jeg det. Hvorfor bruger jeg bevægelse? osv.
  * Forvent kaos
  * Lunte ikke blot rundt om skolen. Pulsen skal højt
  * Ansæt en bevægelsesvejleder som inspirator og tovholder
  * Lav en vejledning – hvor starter vi
  * Få elever og forældre med
  * Læg opgaver på intranettet
  * Del informationer om aktiviteter  Øvelse et - Hansen til Jensen

  Rummet: Alle steder, i klassen, på gangen, i idrætshallen.
  Deltagere: Kræver minimum 2 deltagere. Fra 3 minutter og mere.

  Øvelsen: Både en brain-break øvelse og en øvelse med fagfaglige læringsmål.
  En brain-break er brug af kendt viden, hvor målet er aktiviteten og ikke indholdet. Formålet med aktiviteten er at give et break/en pause fra den læring samtidig med at pausen er aktiv.

  To og to står overfor hinanden. Læreren eller den elev, der styrer legen, fortæller kommandoerne. Kommandoen følges. Kommandoen kan være: “albue til albue”, “knæ til knæ” eller “hånd til hånd”. Eleverne fører derefter de to kropsdele mod hinanden til berøring.
  Ved næste kommando slipper eleverne den stilling og indtager en ny stilling med den berøring f.eks. albue mod albue. Efter et stykke tid bytter eleverne makker og kommandoen lyder “Hansen til Jensen”, og alle skal skifte makker.

  Variation:
  Kommandoerne kan udvikles til “hånd til fod”, “knæ til ryg”, ”næse til øre”, “Øreflip til lillefinger”, “lægmuskel til kraveben” osv.
  Øvelsen kan også bruges med fagligt læringsmål fx at lære kroppens dele, led og muskler at kende. Det kan være en repetitionsøvelse eller en træning af ord og begreber. Øvelsen kan laves på alle sprog, med forskellige mål inden for repetition og bevidsthed om kroppen.
  Det kan være viden om muskler i idræt, kroppens dele på engelsk mm.

  Øvelse to - Akrobatisk matematik

  Rummet: Alle steder, i klassen, på gangen, i idrætshallen.
  Deltagere: Minimum 4 deltager. Fra 10 minutter.

  Øvelsen: Eleverne skal opnå viden om matematiske figurer/former. De skal bevæge sig fra et abstrakt niveau til et mere konkret niveau. Eleverne skal sammen lave figurer med deres kroppe, som danner matematiske figurer. Eleverne skal i grupper lave matematiske figurer. Aktiviteten tager udgangspunkt i en forhåndsviden om matematiske figurer. Der kan arbejdes alene eller i mindre eller større grupper.
  Læreren starter med at give faste opgaver, hvor eleverne skal skabe figurerne med kroppen. “Lav en firkant med kroppen”, “Lav en cirkel med kroppen”.

  Når eleverne arbejder i grupper kan læreren give dem opgaver, hvor der er antal af figurer, bestemt kropsdele der skal bruges osv. En opgave kunne lyde: “I skal danne to trekanter og en cirkel med jeres kroppe”. Aktiviteten kan afsluttes med en lille optræden, hvor eleverne sætter deres opstillinger sammen til en lille sekvens, hvor de går fra en opstilling til en anden evt. med musik.
  Variation: Eleverne kan arbejde videre med diameter, radius, vinkler mm.

  Tornhøjskolen

  Fif og anbefalinger fra Tornhøjskolen

  * Inspiration til brain-breakers finder vi bl.a. på internetsiden “Sæt Skolen i Bevægelse” og på EMU – Danmarks Læringsportal
  * Øvelser lægges ud på intranet.
  * Brug de samme øvelser igen og igen, så man ikke skal forklare en ny øvelse hver gang.

  Øvelse et - Den usynlige tråd

  Rummet: Ude, inde samt i klassen.
  Deltagere: Ingen begrænsning.

  Regler: Man arbejder sammen 2 og 2. Den ene binder én usynlig tråd i den andens næse, arm mm. Personen kan nu styre den anden vha. tråden. Man bevæger sig nu rundt i rummet – pas på at trådene ikke bliver viklet ind i hinanden.Variation: Bind to usynlige tråde i personen – gerne i hver sin side. Det gør måske legen endnu sjovere samtidig med, at vi træner krydsbevægelser.

  Øvelse to - Kaosgang

  Rummet: Ude og inde.
  Deltagere: Ingen begrænsning.

  Regler: Deltagerne går rundt i varieret tempo mellem hinanden. Når man møder en anden person kan man: * Gå i armkrog, dreje rundt og hils.
  * Holde hinanden i hånden og dreje rundt som en karrussel.
  * Lave en koordineret hoppesekvens.

  Variation: Uendelig – kan også være fagspecifikt. Deltagerne får hver et tal og skal ved mødet plusse dem sammen. Eller hver et bogstav og ved mødet danne et ord hvor begge indgår.

  Herskindskolen

  “I indskolingen har vi fokus på motorik, og i udskolingen skal de store elever arbejde mere med høj puls og intensitet.”

  * Bevægelse som understøtter fagligheden
  * Bevægelse til forskellige målgrupper
  * Systematik er vigtig

  Øvelse et - Hopstavning

  Rummet: Udendørs
  Deltagere: De er 3 elever i hver gruppe.

  Øvelsen: Bogstaverne bliver tegnet med gadekridt – der øves skriveretning og form – et bogstav på hver flise i skolegården – i samme orden som tastaturet på en computer.
  Hver gruppe af elever har en bunke ordkort med ord fra læsebogen. To hjælper hinanden med at læse ordet på kortet højt for den elev som står på tastaturet. Han skal nu “hopstave” ordet. Eleverne får på den måde en kropslig fornemmelse af antallet af bogstaver og hvor bogstaverne sidder i forhold til hinanden. Den viden har de med, når vi arbejder med at skrive i Word på computer.

  Variation Eleverne kan arbejde videre med diameter, radius, vinkler m.m.


  Øvelse to - Hinkelæsning

  Rummet: Udendørs
  Deltagere: Enkeltvis, hele klassen

  Øvelsen: Siderne fra bøger er hængt op i plastlommer – de hænger i siderækkefølge i træerne rundt langs boldbanerne. Der er flere bøger. Eleverne vælger en som passer til deres niveau. En dreng, som normalt mister modet og motivationen, når vi læser i læsebogen inde i klassen, kæmper og læser sig igennem siden ved hvert træ, fordi siden også fortæller, hvad man kan få lov til: f.eks. at hoppe til næste træ/side i bogen.

  Variation: Måske skal man hinke, løbe eller kravle… find selv på flere.