Beskrivelse af workshopspillet

  Har du brug for at sætte tankerne i gang i forhold til afklaring af ønsker, mål mv. for din nye legeplads? Så kan vi tilbyde at komme ud til jer og gennemføre en workshop. Under en sådan workshop kunne 'workshopspillet' benyttes. Spillet består af flere forskellige typer billedkort bl.a. en række produktkort og stemningskort.

  Produktkortene - på disse kort vises billeder af gængse legeredskaber som gynger, rutsjebaner og klatreanlæg. Men produktkortene indeholder også billeder af vildere ting som vandrutsjebaner og Go High baner.


  Stemningskortene - der er to typer stemningskort. Den ene type er lykkelige billeder, der viser en masse børn, som har det sjovt sammen i forbindelse med aktiviteter som leg, idræt, undervisning, madlavning mv.

  Den anden type kort viser billeder af ubehagelige stemninger, som fx et barn der bliver holdt uden for en leg, eller af et barn der er ked af det, fordi det er kommet galt af sted.


  De meget forskellige billeder giver input til eftertanke og mulighed for at tænke 'ud af boksen'.

  Med til hvert spil hører også tre Ønskekort med ordlyden:


  • Det kan jeg godt lide
  • Det vil jeg gerne opnå
  • Det vil jeg gerne ændre


  Anvendelsesmuligheder

  Det kan være svært at blive enige om, hvordan en ny legeplads skal se ud uden at have noget at forholde sig til.

  Det er spillets force, - dels sætter det gang i tanker og idéer, og dels bliver samtalen målrettet, så man kan nå til enighed.

  Vi vil typisk benytte spillet sammen med en skoleleder, en SFO-leder, en idrætslærer, elever og andre interessenter.  • Vi starter med at lægge de tre Ønskekort med teksten op ad på bordet (eller et eller to Ønskekort), dernæst lægges alle billedkortene frem i én stor rodebunke. Disse lægges også frem med billedsiden synlig. Herefter beder vi alle deltagere om at vælge det billedkort, som de synes passer bedst til hver af de tre Ønskekort.

  • Resultatet er tre Ønskekort, hvorpå der ligger flere billedkort. Billederne giver en rigtig god mulighed for at diskutere, hvor skolen gerne vil hen med deres skolegård. Konsulenten fra Elverdal kan supplere med tillægsspørgsmål efter behov som fx: hvad er vigtigst for jer? Svaret kunne være høj aktivitet, hygge eller vedligeholdelsesfrihed

  Bestil en workshop

  Du kan altid bestille en workshop på
  info@elverdal.dk


  Afhængigt af hvor hurtigt der opstår enighed, er det naturligvis også en mulighed, at skolen låner spillet og gennemfører en seance uden vores deltagelse. Vi vil så typisk vende tilbage efter et par uger for at høre resultatet. Det vigtigste er, at I med spillet får fundet frem til, hvilke ønsker I har til legepladsens funktioner, legeredskaber mv. For jo bedre I selv kan formulere, hvad I ønsker jer, og hvad der er vigtigst for jer, jo bedre kan vi tegne og bygge jeres nye legeplads.


  Workshopspillet har også sin berettigelse i en større forsamling af elever fx et elevråd. Her har man brug for flere spil, for at processen kan fungere. I disse situationer vælger vi at kombinere med A3-ark, som vi har forberedt hjemmefra, og som relaterer sig til lige netop jeres uderum. Disse ark giver en bedre mulighed for at få et output med hjem fra workshoppen, hvilket betyder, at resultaterne kan 'oversættes' direkte til et designoplæg til jer.


  Ellers er fremgangsmåden den samme som ovenfor beskrevet. Forskellen er blot, at man klistrer kortene fast på disse A3-ark og skriver kommentarer og holdninger ned i stedet for blot at tale sammen om dem. På den måde kan flere grupper arbejde med det samme spørgsmål samtidig, og selvom vi ikke hører alt, der bliver sagt, får vi alligevel alt input med hjem.