​Book en workshop - kropslig forankret læring

  Ved at deltage i workshoppen 'kropslig forankret læring' lærer vi dig, hvordan du bedst bruger jeres uderum i undervisningen for herigennem at højne elevernes læringsparathed. Vi benytter os af teorien om kropslig forankret læring, der med power breaks, motorisk træning og fysisk aktivitet i dagligdagen vil øge elevernes faglige og sociale resultater.


  Her på siden kan du også booke en workshop med bevægelses- og læringskonsulent Smilla Thorsager.  ​Sådan kan du hæve elevernes læringsparathed


  Mennesket - og vores hjerne - har siden tidernes morgen udviklet sig ved interaktionen mellem krop og omgivelserne. En adskillelse af bevægelse og motorik fra de kognitive processer vil således være unaturligt for vores hjerne og ikke nær så effektiv, som hvis vi inddrager kroppen i selve læringsprocessen. Dette kaldes kropslig forankret læring / embodied cognition.


  Vi arbejder med kropslig forankret læring gennem power breaks, motorisk træning og fysisk aktivitet for at højne elevernes læringsparathed.

  Power breaks 

  Power breaks kaldes også Brain breaks, Ice breakers og Energizers. Power breaks har en varighed på 5-10 minutter, og de kan anvendes i lektioner, hvor man har brug for at øge elevernes opmærksomhed og motivation. Herved får eleven fornyet energi til læringen. Power breaks kan, men behøver ikke, indeholde et fagrelevant emne.


  Motorisk træning

  Motorisk træning er træning af de grundlæggende sanser som vestibulærsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. Træning af disse sanser har vist sig at have afgørende betydning for at lære optimalt.


  Fysisk aktivitet 

  Fysisk aktivitet er bevægelse, hvor man træner kroppens styrke og udholdenhed. Målet er ikke i sig selv at lære noget, imens man udfører øvelserne, men et middel til at nå målet: 'Readiness-to-learn' eller på dansk: læringsparathed.

  ​Bliv godt klædt på til at udnytte uderummet


  At inkorporere bevægelse i sin undervisning tager tid og tilvænning. På workshoppen giver vi praktiske eksempler på øvelser, der kan benyttes i forskellige fag, og du får redskaber til selv at udvikle øvelser, der passer til jeres emner og udfordringer.


  Du får også vejledning og mulighed for at øve dig, og vores bevægelses- og læringskonsulent Smilla Thorsager vil give dig feedback.


  Du bliver klædt godt på til at udnytte jeres uderum i undervisningen, hvilket giver gladere, mere motiverede og ikke mindst mere læringsparate elever.


  ​Din workshop bookes her

  Smilla Thorsager, Cand. Scient i Idræt og Sundhed
  (+45) 35 13 32 22 / info@elverdal.dk

  Pris kr. 15.000,- (inkl. transport)