Workshop - design af uderum

  Når uderummet og legepladsen skal designes, er der rigtig mange muligheder! Og du tænker sikkert over: Hvilke legeredskaber skal jeg vælge? Hvilke materialer passer bedst ind? Hvordan kan vi skabe et uderum, der giver lege- og læringsmuligheder for store og små børn? Og hvis I har specialbørn med særlige behov, hvordan tages der hensyn til deres ønsker i indretningen af legepladsen?


  Til afklaring af de mange spørgsmål, tilbyder vi at afholde en workshop, hvor både elever, lærer mv. kan deltage. Inddrages eleverne, er vores erfaring, at eleverne føler større ejerskab og ansvar for udeområdet.
  Hvordan organiserer vi en workshop?

  En gruppe elever, helst fra flere klassetrin, samles til en workshop på skolen. Vi ser ofte, at det er eleverne fra elevrådet, der deltager, og vi har gode erfaringer med grupper i størrelsesordenen på 10 til 12 personer. Vi anbefaler, at der deltager elever fra alle aldersgrupper.

  Workshoppens form er en 'tragt'. Først arbejder eleverne individuelt med nogle spørgsmål som:


  • Hvad savner du?
  • Hvilken sport kan du bedst lide?
  • Har du brug for solen, vind eller læ?
  • Hvilket input har du fra de andre klassekammerater?

  Eleverne tegner og skriver gerne i denne fase. Derefter arbejder eleverne sammen to og to. Og endeligt arbejder eleverne sammen i større grupper. Der bliver sideløbende vist et inspirationsoplæg og uddelt billeder, der viser produkter og stemninger.


  Ud fra billederne, og de tanker eleverne har gjort sig, skaber gruppen i fællesskab en collage, der beskriver idéer, tanker, behov og ønsker.

  Afslutningsvis fremlægger de collagerne for hinanden. I processen benytter vi os af 'workshopspillet', som er et sæt billedkort, der skal hjælpe til i processen med at klarlægge ønsker mv. til legepladsen.  Sådan bearbejder vi materialet


  Vi gennemgår gruppens idéer og ønsker, og vi forsøger at integrere disse i projektet. Nogle gange er elevernes oplæg helt konkret fx ønsket om et bestemt produkt som en gynge. Andre gange er input til os mere subtilt som en stemning, en følelse, et behov, varme eller en sjov idé.

  Vi analyserer input for de bagvedliggende tanker, og vi omsætter tankerne til konkrete idéer for rumudformning. Alt input bliver taget med som en del af formsproget, farverne, dispositionen af rummet m.m.


  Bestil en workshop

  Du kan altid bestille en workshop på
  info@elverdal.dk