Udflugtsmål eller legespots?

  Der findes mange måder at indtænke leg og bevægelse i det offentlige rum. Vi taler om to overordnede kategorier - nemlig udflugtsmål og legespot. Udflugtsmål dækker over en større legeplads, parkour- og fitnessområde eller lignende. Disse har typisk en vis størrelse og har nok aktiviteter eller legeværdi til at være et decideret udflugtsmål.

  Et legespot er defineret som et enkelt eller ganske få legeredskaber, som kalder på en spontan aktivitet. Her er tale om små elementer i bybilledet typisk i nærheden af fodgængerområder eller anden blød trafikforbindelse.

  Herunder beskrives først udflugtsmål og derefter legespot.

  Udflugtmålets opbygning

  Udflugtsmålet designes ud fra dine ønsker og vores viden, og vores udgangspunkt vil altid være de mennesker, der dagligt skal bruge området. Ofte vil legepladser og aktive uderum som udflugtsmål gerne favne flere målgrupper. Når uderummet skal appellere til både børn, unge og voksne, er det en fordel at opdele udeområdet i zoner. Således adskiller man de rolige legeredskaber fra de vilde.

  Vores løsninger indeholder gerne behagelige og praktiske opholdssteder i de rolige zoner, hvor brugerne ofte er familier, ældre og små børn. I de vildere zoner er brugerne normalt unge, og opholdsmulighederne er af mere flygtig karakter. Der vil altid være et sted, hvor man kan tage en eller anden form for ophold.

  Derudover er landskabet afgørende for vores løsning, og vi vil forsøge at forankre løsningen i områdets specifikke historie.  Hvordan opbygger og skaber vi de bedste uderum?

  Vi arbejder med fire begreber, når vi skaber en legeplads:


  Design af udflugtsmål 


  Her ses et typisk eksempel på opdelingen af område, så de rolige og de vilde zoner skilles ad. Bemærk dette er en af mange muligheder, kontakt os for uddybende idéer til lige netop din plads.  Design af legespots


  Legespots er defineret som et enkelt eller ganske få legeredskaber på legepladsen, som kalder på en spontan aktivitet. Her er der tale om små installationer i bybilledet typisk i nærheden af fodgængerområder eller anden blød trafikforbindelse.  Aktiviteter og funktioner i det enkle legespot


  For det enkle legespot, som kalder på en spontan aktivitet, er der en række redskaber, som man med fordel kan inddrage.  Hoppe:

  Fx med trampoliner

  Vippe:
  Fx på klassiske vipper eller på hæng-ud-sæder i et mindre klatreanlæg


  Skulpturel leg:
  Fx klatre op på vores skulptur 'bjerget'


  Enkel træningsstation:
  Fx med klassiske fitnessredskaber som en 'cross trainer'
  Godt at huske i designet af et uderum fx til en park


  Når der skal designes et nyt uderum til en park el. lign., er det generelt godt at tænke over tryghedsskabende elementer og andre forhold som æstetik og tilgængelighed. Her giver vi dig en huskeliste:  Synlighed:

  Hvem kan se ind på arealet, og er det hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen?

  Belysning:
  Lys skaber tryghed og øger brugen af et område, da brugerne kan se, hvad der foregår.

  Hegn:
  Legeområder nær en trafikeret vej skal være indhegnet også for at stoppe en bold på afveje.

  Åbenhed:
  Området bør disponeres med forskellige typer rumligheder, og de enkelte rum bør kunne overskues.

  Gemmesteder:
  Legepladser i et socialt udsat område bør ikke have gemmesteder, da de kan benyttes forkert fx til narkotika. Herudover vil lukkede legehuse ofte være uhensigtsmæssige, da de ville kunne benyttes til overnatning.

  Natur:
  Beplantning kan være med til at skabe spændende, mindre rum på legepladsen, hvilket er tryghedskabende.


  Referenceprojekter fra parker og andre offentlige områder

  Se alle referencer