Den styrkede pædagogiske læreplan

  Dagsinstitutioner spiller en afgørende rolle for dannelse af fremtidens borgere. Børne- og Socialministeriet vedtog den 1. juli 2018 'Den styrkede pædagogiske læreplan', der fastsætter et værdisæt til dannelse af barnet. Til forståelsen af værdisættet i den nye dagtilbudslov og 'Den styrkede pædagogiske læreplan' er følgende centrale pointer:

  • Børn skal have lov til at være børn

  • Legen er central

  • Mindre fokus på at være skoleforberedende

  • Børn skal lære at begå sig i livet

  • Børn skal lære at indgå i fællesskab med andre
  Vores sortiment og de seks læreplanstemaer

  Vores sortiment '0-6 år' er udviklet udfra 'Den styrkede pædagogiske læreplan', og vores design af legepladser understøtter læreplanstemaerne.


  De seks læreplanstemaer er:

  1) Alsidig personlig udvikling

  Det pædagogiske uderum skal understøtte, at børn kan udforske sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder. En udvidelse af barnets erfaringsverden giver barnet: Tillid til egne evner, engagement, styrker livsduelighed, gåpåmod, deltagelseskompetence, evner til at fordybe sig, vedholdenhed og evnen til at prioritere.  2) Social udvikling

  Det pædagogiske uderum skal understøtte social læring, deltagelse og medindflydelse. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte legen, da legen er grundlæggende for at lære børn at forhandle, at indgå kompromisser og at løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.


  Oplagte løsninger til at understøtte dette er et multihus, hvor børn og voksne kan tilberede mad i al slags vejr. Legehuse til rolleleg er også et meget populært valg inden for denne kategori. Legehuse findes i mange forskellige afskygninger. Nogle ligner en købmandsbod eller et køkken, og andre er mere åbne for børnenes input og lyst til at indrette efter egen fantasi.


  3) Kommunikation og sprog

  Det pædagogiske uderum skal understøtte udvikling af børns sprog – tale såvel som fagter for de mindste. Rummet er en ramme, der understøtter en større forståelse af sig selv og omverdenen. Derudover skal rummet appellere til nysgerrighed og fantasi. Børn skal introduceres til skrift-, symbol- og billedsprog.


  Læringsmiljøet skal desuden give børn adgang til skriveredskaber og andre skriftlige produkter, derfor er tavler og kridt oplagte valg til uderummet. Underjordiske talerør intensiverer opmærksomheden på lyd og hørelse, derudover er udskårne trædyr spændende for mange børn. Der opstår en naturlig lyst til at tale om indtryk og inddrage legeredskaberne i legen.  4) Krop, sanser og bevægelse

  Det pædagogiske uderum skal understøtte krops- og bevægelsesglæde. Det er vigtigt, at børn bliver bekendt med kroppens sanser og får fortrolighed med dens funktioner. Udover opholdszoner, hvor børnene kan trække sig tilbage og nyde at slappe af i hovedet og kroppen, arbejdes der aktivt med følgende sanser, der styrker børnenes grundmotorik:


  • Taktilsansen, også kaldet følesansen, handler om tryk og indtryk via huden. At passe dyr eller planter, madlavning eller at indsamle insekter til insekthoteller er blot få eksempler på konkrete aktiviteter, der stimulerer taktilsansen.

  • Vestibulærsansen også kaldet rundtossesansen. For at styrke denne sans kan man snurre rundt eller gynge.

  • Kinæstesisansen kaldes også stillingssansen. At at klatre og hoppe i trampoliner styrker kinæstesisansen.


  Legepladsen bør indeholde et væld af elementer, som styrker og træner de tre sanser. Læs mere om de tre sanser
  her.  5) Kultur, æstetik og fællesskab

  Det pædagogiske uderum skal kunne rumme mangfoldige kulturelle oplevelser – både som tilskuere og som aktive deltagere. Børnenes nysgerrighed, fantasi og engagement skal stimuleres ved at præsentere egne historier og lytte til andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.


  Under denne kategori finder du bl.a. musikinstrumenter til udendørs brug, tavler til at tegne og fortælle, udekøkkener og dansescener.


  6) Natur, udeliv og science

  Det pædagogiske uderum skal give børnene en naturvidenskabelig dannelse. Barnets engagement og lege i naturen, her-og-nu oplevelser, sansning og umiddelbare glæde er centralt for arbejdet med dette tema.


  Elementer, der viser sammenhængen mellem årsag og virkning, og som opfordrer til en spirende forståelse for bæredygtighed, er en del af grundlaget. Hertil hører også insekthoteller, vejrstationer, sansehaver m.m., der alle appellerer til, at børnene kan observere og sanse naturen.
  Idéer til design af institutionens legeplads  Her kan du læse mere om designovervejelser, når legepladsen og det nye uderum skal udvikles.  Læs mere om designovervejelser  Ønsker du, at vi ringer dig op? 

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.