Nyt uderum til en institution

  Den gode og udviklende legeplads i en vuggestue og en børnehave skal være et udendørs frirum, hvor børn kan være børn. Der skal være plads til det enkelte barn, hvor barnet styrker sit selvværd ved at være sig selv, samtidig med at det kan søge fællesskabet og udvikler sig i leg og samvær med andre i større eller mindre grupper.
  Vi tilbyder jer den gode legeplads


  I har måske nogle gode idéer til indretningen af legepladsen i jeres institution? Så arbejder vi ud fra disse idéer. Og hvis I ikke har lagt jer fast på legeredskaber, design mv., og I ønsker en workshop til at afklare behov og muligheder, så kan du her læs om vores workshops.


  Her en gennemgang af opstarten - så vi sikrer den bedste løsning:  1) Brugere
  En afklaring af brugergrupper skal sikre en forståelse af målgruppen og sammensætningen af samme.


  • Hvem er brugere af området, og hvad er deres ønsker?

  • Aldersgrupper? Skal legepladsen rumme alle brugere eller skal der fx opdeles på vuggestuebørn og børnehavebørn?

  • Er der nogle særlige behov/handicap, der skal tages hensyn til?

  • Har brugerne særlige interesser som fx boldspil, musik eller vandleg?  2) Mål
  Hvilket mål har I med brugen af området? Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe merværdi? I arbejdet med målene gennemgår vi dine ønsker til aktivitets- og læringsformer og tager hensyn til den pædagogiske læreplan.


  Vi sætter mål som fx:

  • At udvikle sig fysisk/motorisk

  • At styrke indlæringsevnen

  • At stimulere sanserne

  • At få flere børn til at lege ude

  • At underbygge den sociale kontakt mellem aldersgrupper eller køn


  Også konkrete udfordringer i hverdagen inddrages som mål, det kunne være opdeling af børn i mindre og mere homogene grupper.


  3) Aktiviteter

  • Hvilke aktiviteter vil understøtte målene?

  • Hvilke aktiviteter eksisterer i dag, og hvilke nye aktiviteter ønskes?

  • Skal evt. nuværende aktiviteter fjernes?  4) Lokalitet

  • Hvilke lokale forhold gør sig gældende?

  • Hvordan fungerer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terræn?


  Som en del af vores arbejde registrerer vi området, så det er helt opmålt, og formalia er selvfølgelig på plads til ansøgninger og byggetilladelser.  5) Løsning
  Resultatet bliver en legeplads designet med udgangspunkt i leg, udvikling, motorik og læring for brugerne samt i respekt for området og målsætninger.
  Design af den gode legeplads til en institution


  Hvad er 'den gode' legeplads? I vores projekter ønsker vi at skabe rum, der understøtter børns trivsel, leg og udvikling. Legen har en værdi i sig selv og kan tage mange former, derfor vil du se et bredt udvalg af produkter i serien '0-6 år'.

  Her kan du læse mere om de generelle forhold, som vi sikrer os, der er taget hensyn til i forhold til opbygning og design af legepladsen samt rumligheden.  Legepladsens opbygning
  En veldisponeret legeplads har et centralt placeret samlingsområde gerne tæt på indgangen til institutionens lokaler. Her skal der være plads til alle børn og voksne. Det skal helst være et sted, hvor der er plads til, at alle kan sidde ned, og hvor det er muligt at sidde ude og spise. Det kan ligeledes være et podie eller en scene, hvor alle børn kan sidde under fællessamlinger. Det er bedst at placere rolige zoner længst væk fra fælleszonen, et sted hvor man kan trække sig tilbage og lege i mindre grupper eller i ny og næ være alene.


  På den modsatte side af fælleszonen og de rolige zoner placeres med fordel de mere vilde kropslige funktioner som boldspil, cykling, rotation, gynger og klatring. Gennemgående tema over hele området bør være nem adgang til elementer, som bidrager til læring. Eksempler på læring kunne være malede motiver, tal og talrækker, bogstaver, ord og fysiske geometriske figurer.


  Når vi designer legepladser til 0-6-årige, er disse emner altid med i vores overvejelser:

  • Mulighed for både ro, fordybelse, koncentration og mere vild, aktiv leg

  • Forskellige størrelser rum – både store og åbne samt små og mere lukkede

  • Beplantning fx græs, træer, buske og blomster som medspiller til at definere rummet, hvilket understreger, at man er udendørs. Man kan følge med i årstidernes skiften

  • Niveauforskelle - så man kan løbe op og ned ad bakke, og så skal der være steder, hvor der kan opstå vandpytter, når det har regnet eller ligge is, når det har været frostvejr

  • Opholdsmuligheder - som at sidde, ligge, stå og hænge-ud steder for både børn og voksne

  • Områder med sol og områder med skygge – især til de varme sommermåneder

  • Derudover giver det en god helhed, hvis man er konsekvent i materialevalget hele legepladsen igennem


  Hvordan skaber vi den bedste rumlighed?

  Rumligheder med zoner er essentielt på enhver legeplads, idet én stor åben plads med nogle transparente redskaber ikke vil være inspirerende for barnet, ligesom det vil være utrygt. Det vigtigt med små hyggelige oaser, hvor man kan gemme sig, fordybe sig og være alene eller være sammen i en mindre gruppe. Rumligheder gør en legeplads rar at opholde sig i.

  Rum kan skabes ved hjælp af:

  • Beplantning i form af buske eller plantekasser, træer eller hække

  • Bakker og dale - hvilket skaber terrænforskelle. Hævede podier er også en mulighed

  • Overgange i belægningsmaterialer fx en sti

  • Massive legeredskaber som legehuse, facadehuse, vægge, stakit eller bålhuse. Det holdes for øje, at børnene altid kan få kontakt med en voksen


  En workshop kan hjælpe på vej  Hvis det er svært at vælge legeredskaber mv., og har I brug for at afklare ønsker og muligheder, så kan I her læse om vores workshops.  Læs mere om vores workshop  Ønsker du, at vi ringer dig op? 

  Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.