Mange legeværdier styrker barnets udvikling

  Med kroppen mærker barnet verden. Barnet bevæger sig rundt og ved legen styrkes barnets motoriske evner. Vi arbejder med at tilføre vores legeredskaber og legepladsen så mange legeværdier som muligt for at understøtte barnets motoriske udvikling.


  Legeværdier i institutioner  Balancere:

  At balancere på fx en junglebane er med til at udvikle det lille barns vestibulærsans og den proprioceptiv fornemmelse.
  Balancering - samt det at klatre og at svinge - styrker også koppen fysisk og forbedre koordinationen. Legeværdien vil også udfordrer børn på nye og kreative måder.

  Gynge:
  At gynge skaber frihedsfølelse. At gynge er også med til at finjustere balance og fornemmelse for rytme og timing.

  Rotere:
  Kontrolleret rotation er afgørende for børns vestibulære udvikling. Karruseller og andre roterende redskab er godt for børn i alle aldre.

  Under / igennem:
  Tunneler og lukkede redskaber udvikler den rumlige bevidsthed (proprioception). Lukkede redskaber giver også vidunderlige og sikre steder at skjule sig. Det forsigtige barn kan måske begynde med at lege skjul i et legehus, og det lidt mere vovede barn kan måske sagtens kravle op i et tårn, hvor det ikke ses.

  Op over:
  For børn er der noget uimodståeligt i at kravle/løbe op over en ribbe. Barnet føler sig stor! Niveauspring i terrænet styrker vestibulærsansen (balancen) og proprioceptivsansen. En skrå hældning på ca. 30-40 grader er nok til at skabe den ønskede bevægelse.

  Højt oppe:
  Leg der gå lige til grænsen, hvor den bliver farlig, er nødvendig og udviklende. Ved at lege højt oppe lærer barnet at mærke egne grænser og udfordrer følelser på egen krop. Denne legeværdi er det bedste ulykkesforebyggende tiltag, da børn på den måde lærer risikomestring.

  Vippe:
  Ved en enkeltvippe (både siddende og stående) lærer børn at bruge egen kraft til at skabe en dynamik - og muskulaturen styrkes. Kinæstesisansen (muskel/led) udvikles. Denne type er tiltænkt børn i børnehavealderen.
  En dobbeltvippe kræver samarbejde, og den er tiltænkt børn fra 4-5 årsalderen, ellers kræves hjælp fra en pædagog eller lignende.
  Fornemmelser af vægt og balance udvikles naturligt, mens børnene skiftes til at sætte af.

  Glide / rutsje:
  Fornemmelsen af hastighed giver børn spænding, og det kilder i maven. Bevægelsen er tvungen, det vil sige kan ikke stoppes, når den er igangsat, så for børnehavebarnet må rutsjebanen ikke være for høj.

  Hoppe:
  Udviklingen af sansemotorikken sker gennem gentagelse af bevægelser, der med tiden kommer til at sidde på rygraden. Når børn udvikler bevægelsessikkerhed og opnår kropskontrol opbygges både selvværd og selvtillid.

  Klatre:
  Krydskoordinationen styrkes, når barnet klatrer. Legeværdien udvikler forbindelsen mellem hjernehalvdelene, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets læseparathed.

  Føle:
  Taktilsansen kommer i spil gennem fødder, hænder og andre kropsdele. Når barnet fx leger med sand eller stål, vil det få vidt forskellige fornemmelser. Denne sans er vigtig at stimulere fra en tidlig alder og dermed i alle legepladsløsninger i børnehaver.