Legepladsen er en stor motorisk træningsbane

  I vuggestue- og børnehavealderen er barnet ved at lære sin krop at kende, og barnet er ved at finde ud af alle de ting, kroppen kan, og det øver sig på at blive bedre til det hele. Det er derfor vigtigt, at legepladsen til en vuggestue og en børnehave er opbygget, så den understøtter denne udvikling og styrker barnets grundmotorik. Det vil sige legepladsen til vuggestuer og børnehaver skal være fyldt med elementer, som styrker og træner disse tre sanser:  1) Taktilsansen
  2) Vestibulærsansen
  3) Kinæstesisansen  At satse mere på den fysiske aktivitet og italesætte denne, er der først behov for, når man rammer skolealderen, hvor den intuitive glæde ved bevægelse forsvinder hos mange børn.


  Samtidig skal legepladsen være et sted, hvor man kan øve forskellige sociale færdigheder og lege sammen med andre børn – både i store grupper og mindre grupper. Mange overser også vigtigheden af at have nogle små åndehuller, hvor man kan gemme sig og være alene for en lille stund.
  Lidt mere om de tre sanser  1) Taktilsansen
  Taktilsansen, også kaldet følesansen handler om tryk og indtryk via huden. For at stimulere denne sans skal vi indbyde til at røre og eksperimentere med forskellige materialer og overflader, så man via kroppen får erfaringer med forskellige overflader og materialer. Helt små børn 'smager' på alting for at lære det at kende, mens vuggestue- og børnehavebarnet mere og mere bruger fingrene for at finde svar.

  En del af træningen af denne sans kan forstærkes gennem de klassiske vand- og sandlege. Det er dog også vigtigt at fokusere på at have mange forskellige materialer og overflader på legepladsen. At passe dyr eller planter, snitte og forme figurer, madlavning eller at indsamle insekter til insekthoteller er blot få eksempler på konkrete aktiviteter, der stimulerer taktilsansen.

  Se fx vores referenceprojekt Slotspladsen Randers.


  2) Vestibulærsansen
  Vestibulærsansen også kaldet rundtossesansen. Denne sans styrer balancen og fornemmelsen for kroppen i forhold til tyngdekraften. Sansen sidder inde i øret og derfor handler styrkelse af denne sans om at få hovedet ud i forskellige positioner. Det er vestibulærsansen, der fortæller vores hjerner, hvor vi er i rummet, om vi bevæger os eller står stille, hvor hurtigt vi bevæger os, og i hvilken retning vi bevæger os.

  For at styrke denne sans kan man snurre rundt, gynge, løbe, cykle eller køre på legetøjs-scooter. Vestibulærsansen styrkes også ved at veksle mellem at være meget aktiv og sidde stille, idet man på den måde træner, hvor hurtigt ens 'gyngesyge' eller 'rundtossethed' forsvinder, hvorfor steder til ophold også er vigtigt for at forstærke denne sans.

  Eksempler på træning af vestibulærsansen kunne være gynge, rutsje, hoppe, snurre rundt og balancere.


  3) Kinæstesisansen
  Kinæstesisansen kaldes også stillingssansen. Der sendes signal til hjernen om, hvor kroppens led og muskler er placeret. Barnet får erfaringer med at placere kroppen i forhold til rummet samt at bøje og strække, spænde og slappe af i musklerne.

  Eksempler på træning af kinæstesisansen er at klatre i et klatrenet, gå på balanceliner, hoppe i trampoliner eller spille boldspil. Under denne kategori vil du fx finde hængekøjer, yoga- og afspændingsplateauer, gynger, trampoliner, karruseller og klatreanlæg.

  Se fx vores referenceprojekt Frajaskolen.