Design af uderum til parker, byrum og lignende

  I dag benytter mange flere mennesker parker og andre uderum aktivt til løb, boldspil, parkour m.m. Det er blevet normalt at tale om voksen-fitness i det offentlige rum. Parkerne og andre fællesarealer er blevet et stort aktiv for mennesker i alle aldre, hvad enten man er alene eller sammen med andre. Dette stiller krav til design af byrummet. Æstetiske og velanlagte udeområder kan være med til at give X-faktor og tiltrække turister samt fastholde børnefamilier i byerne.

  Skal du designe nyt offentligt uderum som fx en legeplads for en kommune? Eller skal du komme med oplæg til etablering af et skaterområde til byens unge? Så har vi de professionelle kompetencer til at hjælpe dig. Vi rådgiver dig hele vejen fra idé til tegning og udførelse. Læs videre herunder og bliv inspireret til designet af det aktive byrum.
  Hvordan opbygger og skaber vi de bedste uderum?

  Vi arbejder med fire begreber, når vi skaber en legeplads:
  Udflugtsmål og legespots


  Lege- og bevægelsesredskaber kan være en del af byrummet på meget forskellig vis. Når vi udvikler uderum til et offentligt rum, så taler vi overordnet om udflugtsmål og legespots. Udflugtsmål er en løsning, der kan betegnes som et decideret udflugtsmål. Legespot er et enkelt eller få legeredskaber, der kan benyttes til spontan leg. Valg af løsning er afhængig af forhold som området, beliggenhed og økonomi.

  Har du brug for mere viden? Så finder du flere information under menupunktet 'Udflugtsmål og legespots' til parker, byrum og andre offentlige rum.  Læs mere om udflugtsmål og legespots

  Husk også at skabe tryghed


  Der er en række faktorer, som kan virke tryghedsfremmende og udvide brugen af en park eller andet offentligt område. Følgende er værd at tage stilling til, mens projektet udvikles:


  Belysning:

  Lys skaber tryghed og udvider brugen af et område, idet man kan se, hvad der foregår.

  Hegn:
  Legeområder nær en trafikeret vej skal være indhegnet også for at stoppe en bold på afveje.

  Åbenhed:
  Området bør disponeres med forskellige typer rumligheder, og de enkelte rum bør kunne overskues.

  Natur:
  Beplantning kan være med til at skabe spændende, mindre rum på legepladsen.

  Gemmesteder:
  Legepladser i et socialt udsat område bør ikke have gemmesteder, da de kan benyttes forkert fx til narkotika.

  Herudover vil lukkede legehuse ofte være uhensigtsmæssige, da de ville kunne benyttes til overnatning.  Glem ikke at tænke over!


  Udover funktionerne er følgende også værd at huske for at skabe gode arealer for leg og bevægelse i det offentlige rum:  Tilgængelighed:

  Skal forskellige brugergrupper have mulighed for at benytte arealet?

  Synlighed:
  Hvem kan se ind på arealet, og er det hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen?

  Tilskuere:
  Skal der være mulighed for at man ser på, uden selv at være aktiv?

  Læ:
  Skal arealet fungerer om vinteren, i regnvejr eller er det udsat for vind?

  Æstetik:
  Hvordan passer funktionerne ind i omgivelserne? Forholder de sig til landskabet, farverne e.l.?

  Identitet:
  Områder med stærk identitet og tydelige funktionstemaer øger brugen. Hvordan og hvem den skal appellere til?

  Natur:
  Er der eksisterende beplantning, som skal indgå i designet?


  Her et par referencer - lad dig inspirere

  Se alle referencer