Design af børnehaven og institutionens legeplads

  På legepladsen i en vuggestue og i en børnehave styrker barnet sin grundmotorik. Barnet er ved at lære sin krop at kende, - hvad kan jeg allerede? Institutionsalderen er også en tid i barnets udvikling, hvor det fx kan tage kvantespring i sine motoriske færdigheder, hvis det bliver udfordret korrekt. Samtidig skal legepladsen også være et sted, hvor barnet øver og træner forskellige sociale færdigheder i legefællesskaber med andre børn.

  Står du foran at skulle designe en ny legeplads fx til en institution el.lign.? Så er vi din professionelle sparrings- og samarbejdspartner med rådgivning fra start til slut. Her vil du kunne læse mere om værdisæt for det pædagogiske arbejde samt blive inspireret til design af den gode og udviklende legeplads.
  Centrale pointer i ´Den styrkede pædagogiske læreplan´

  'Den styrkede pædagogiske læreplan' danner en fælles forståelse af det pædagogiske afsæt i daginstitutionerne. Centrale pointer i 'Den styrkede pædagogiske læreplan' er:

  • Børn skal have lov til at være børn
  • Legen er central
  • Mindre fokus på at være skoleforberedende
  • Børn skal lære at begå sig i livet
  • Børn skal lære at indgå i fællesskab med andre

  De seks læreplanstemaer

  De centrale pointer danner grundlaget for forståelse af værdisættet og de seks temaer i 'Den styrkede pædagogiske læreplan'. De seks temaer er:  Hvordan opbygger og skaber vi de bedste uderum?

  Vi arbejder med fire begreber, når vi skaber en legeplads:  Legepladsens opbygning - dette bør du huske


  Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven og 'Den styrkede pædagogiske læreplan' er den gode og udviklende legeplads i en vuggestue og en børnehave et udendørs frirum, hvor børn kan være børn. Der er plads til det enkelte barn, der kan styrker sit selvværd og samtidig udvikler sig i legfællesskaber med andre.  Legepladsens opbygning

  En veldisponeret legeplads har en centralt placeret fælleszone gerne tæt på ind- og udgang til institutionen. Her skal der være plads til børn og voksne, og alle skulle kunne sidde og slappe af samt sidde og spise. Det kan også være et podie eller en scene til fællessamlinger. Derudover bør legepladsen inddeles i et antal mindre og større rum, idet en stor, åben legeplads med transparente redskaber vil tiltale de færreste. Små hyggelige oaser, hvor man kan gemme sig, fordybe sig og være alene eller være sammen i en mindre gruppe, vil være godt for især de mindre børn.

  Rum kan skabes ved hjælp af:

  • Terrænforskelle som bakker og dale samt hævede podier til en bestemt leg

  • Overgange i belægningsmaterialer fx i form af en sti

  • Massive legeredskaber som legehuse eller bålhuse, men børnene skal altid have mulighed for at få kontakt med en voksen


  Rolige zoner placeres bedst længst væk fra fælleszonen. På den modsatte side af fælleszonen placeres med fordel de mere vilde kropslige funktioner som boldspil, cykling, rotation, gynger og klatring.  I designet og opbygning af legepladsen til de 0-6-årige bør huskes

  • Forskellige rumstørrelser – både store og åbne til vild, aktiv leg samt små og mere lukkede med ro

  • Beplantning i form af græs, træer, buske, blomster og plantekasser som medspiller til at definere rummet

  • Niveauforskelle så barnet kan løbe / køre op og ned af bakker. Der kan opstå vandpytter og ligge is

  • Opholdsmuligheder som sidde, ligge, stå og hænge-ud steder for både børn og personale

  • Områder med sol og områder med skygge – især vigtigt om sommeren

  • Derudover giver det en god helhed og æstetisk udtryk, hvis materialevalget er konsekvent
  Bliv her inspireret og se udvalgte referencer

  Se alle referencer