Udemøbler og tips til design af udearealer til de ældste elever

  Når vi designer udearealer til folkeskolens ældste klasser, unge på gymnasier og efterskoler, har vi fokus på deres behov for at have og skabe fællesskaber. De unge vil gerne have hyggelige steder at kunne sidde sammen – både som en større gruppe og i mindre fællesskaber. Der må gerne være grønne kroge til at kunne trække sig og være sig selv.

  Motion og sund livsstil betyder også noget for de unge. Derfor er fitnessbarer, parkour og boldnet også gode elementer, der kan give motion i frikvarteret. Med lidt kreative ideer kan udemøbler have flere funktioner.

  Vi ser uderummet på skolen som både et fristed og et læringsrum til brug i undervisningen. Find inspiration i Elverdals udemøbler.  Grønne siddeplateauer skaber rum til pauser i skolegården   Gode steder at hænge ud eller tage en pause

  Siddesteder, rumdelere, plantekasser, kreative elementer og funktioner til træning og bevægelse. Det er elementer, du kan tænke ind i jeres design af skolens udearealer til unge.

  Det er også en idé at tænke grøn beplantning ind, der kan fungere som rumdelere og kan afskærme uden at lukke til – fx pergolaer, grønne hegn med lameller, runde siddespots under træer, der giver skygge, og buske, der kan skabe hyggelige kroge.

  Udemøbler til at skabe fællesskaber, faglige og kreative aktiviteter

  Med platforme, bænke, siddetrapper, siddepullerter eller sceneplateauer kan du skabe varierede siddemiljøer, hvor de unge kan hænge ud i frikvartererne og efter skoletid.

  Samtidig kan siddestederne inddrages i undervisningen og være udendørs læringsmiljøer til fælles klasseundervisning og gruppearbejde.

  Har skolen mange kreative eller sociale aktiviteter, vil træplateauer, siddetrapper og små scener kunne bruges til at trække aktiviteterne udenfor.  Plantekasser til at så frø og urter i 

  Sidde- og læringsmiljøer i amfiteaterform til skolens udearealer
  Designtip

  • Tænk rumdannelse – skab fleksible rum
  • Gode siddemuligheder til læringsmiljøer udenfor
  • Lys og interaktive elementer - fx kan der sættes LED-lys i fx bænke, siddemøbler, søjler og trampoliner, så der kan være lys på udearealerne i de mørke måneder. Lyset aktiveres ved bevægelser. Eller der kan installeres et lydsystem med bluetooth modtager
  • Grønne miljøer - plantekasser, pergolaer, hække, træer der giver skygge
  • Udemøbler der skaber hænge-ud steder - hængekøjer, flade trekantede net, træbænke, HangOut-bænke, borde og siddepullerter
  • Solsejl - er godt hen over siddestederne, så der bliver afskærmning for solen, og eleverne kan sidde ude og arbejde på computere
  • Redskaber til spontan leg eller boldspil
  Eleverne i udskolingen får bevæget sig mindst i løbet af skoledagen - viser Syddansk Universitets undersøgelse 'Bevægelse i skoledagen 2020'

  Læs rapporten her
  Brug kroppen


  Udearealerne til de ældste elever skal signalere noget andet end leg.

  De ældste klasser er de elever, som ifølge undersøgelser får mindst bevægelse i løbet af skoledagen.

  Da de ikke rigtig leger mere, men gerne vil ud og bevæge sig i frikvarteret, er det mere boldspil, bordtennis, fitnessredskaber, parkour og balancebaner, der kan appellere til dem.  Bordtennis er en social aktivitet, hvor alle kan være med  Idéer til redskaber, der appellerer til de unge, og hvor mange kan være med


  • Pylonkarrusellen, hvor der kan være flere i ad gangen, og som virkelig kan få fart på. Pylonkarrusellen kan også bruges til at hænge ud og sidde oppe i uden at snurre rundt
  • Stor fugleredegynge
  • Fitness barrer eller stænger kan bruges til at træne styrke på og sidde på
  • Parkourstativer i forskellige størrelser. Lave parkourelementer, der bruges til hop eller kan siddes på
  • Målskiver til at kaste bolde op på
  • Basketball net
  • Boldnet
  • PingOut bordtennisborde
  • Termoplast – seje motiver eller ord
  Workshop til at sætte ord og billeder på behov og ønsker  Vi laver gerne en workshop med jer til at engagere eleverne i, hvordan udearealerne skal indrettes, redskaber m.m. Workshoppen kan også være en tilbagevendende aktivitet, så I på skolen kan arbejde videre med udearealer