Hop ind i undervisningen - brug trampolinen

  Skoler i Danmark har et mål for, at børn og unge i gennemsnit får 45 minutters daglig motion og bevægelse i løbet af skoledagen.


  Hop i sundhed og trivsel

  Trampoliner i skolegården skaber masser af sjov leg for børnene. Her kan øves høje hop som astronauten på vej i sin raket eller seje dansetrin.


  Hvis børn og unge selv kan vælge, er trampolinen en af de mest udbredte motionsaktiviteter for aldersgruppen 7-15 år, når de skal udenfor og bevæge sig.


  Trampoliner er ikke kun populære, giver brusende mavekildren, smil og latter i skolegården. At hoppe og lege på en trampolin er også sund træning. Du styrker både muskler, led, forbedrer koordinationsevne og kropskontrol. Og helt overordnet giver trampolinhop bare god kondition og en frisk energipause i skoledagen.


  En trampolin i skolegården eller flere sat sammen til en bane giver børn mulighed for at lege fælleslege, hvor alle er med. Fællesaktiviteter er med til at styrke socialt samvær og trivsel. Trampolinen kan også inddrages i udeundervisningen til at øve stavelser, talrækker, tabeller m.m. Her kan børnene være med til at bestemme regler for hop eller ruter til opgaver eller som ’brain breaks’.


  Se vores forskellige typer af trampoliner.

  Styrker sundhed og udvikling

  At få rørt sig, og ikke sidde stille på en stol alt for mange timer i løbet af dagen, styrker børns sundhed og udvikling.

  Bedre trivsel

  Vigtigt for skolerne er også, at motion og bevægelse giver bedre trivsel og højere motivation.

  WHO anbefaler

  Også Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn og unge får motion i moderat tempo en time dagligt.

  Hop i hukommelse og indlæring 

  Udeundervisning giver variation i skoledagen og nye relationer mellem elever og lærer. Nogle børn har nemmere ved at lagre viden, når de selv er aktive undervejs i indlæringen og har fået pulsen op.


  Eksperter mener, at børn kan huske bedre gennem kroppen. Arbejdshukommelsen er vigtig for indlæring. Når man fx hoppes, hjælper gentagelsen i bevægelsen og rytmen til at huske og fastholde informationer. Udenadslære er én vej til at træne arbejdshukommelsen.


  "Der er en positiv sammenhæng mellem brug af bevægelse i undervisningen og elevernes faglige og generelle trivsel. Jo mere lærerne inddrager bevægelse i timerne, desto bedre faglige resultater opnår elever i 6. klasse i de nationale test."


  Citat fra hovedkonklusion i VIVE’s sammenfatning: Viden om folkeskolereformen. Opsamling af resultater fra følgeforskningsprogrammet 2015-2018.

  Hop i koncentrationsevne

  Det kan fx være nemmere at forstå rumfang, geometri og måling. For hvor langt er egentlig 10 meter? Og hvor højt kan man hoppe op i luften?


  Afstande og mål er lettere at forholde sig til, når du selv afprøver dem med din krop. På samme måde er det for nogle børn nemmere at huske stavelser, talrækker og tabeller ved at hoppe eller danse dem.


  Leg på trampolin er oplagt til aktive læringspauser, også kaldet power breaks eller brain breaks. Aktive pauser giver hjernen energi til på ny at arbejde koncentreret og styrker læringsparathed.


  "Hjernen fungerer som en muskel, der bliver større ved aktivitet og mindre ved inaktivitet. Studier viser, at elever, der har gået i 20 minutter, klarer sig markant bedre i koncentrationstest og har større hjerneaktivitet, end elever der har siddet stille i 20 minutter".


  Siger Mona Have fra Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring på Syddansk Universitet i artikel på Skoleliv 2017.  Sådan kan du bruge trampolinen i undervisningen

  Trampoliner kan ligesom hinkeruder bruges til at hoppe talrækker, øve minus- og plusstykker, 10er venner og tabeller. Man kan hoppe alene eller gøre det sammen som makkerhop.


  I sprogfagene kan man bruge trampoliner til at øve vokallyde, ordklasser, ord med samme bogstav eller sammensatte ord – hvor man kan skiftes til at hoppe ind med et nyt ord.


  Hop på trampolinen kan også sætte fantasien i gang i fortælleøvelser, historier og personbeskrivelser.


  Ideer til matematik

  • Øv tabeller mens der hoppes
  • Øv talrækker mens der hoppes
  • Makkerhop med regnestykker – minus eller plus regnestykker. Den ene makker giver et regnestykke, som den anden skal regne ud 
  • Stafet med taltavle med indlagte hop på trampolinen

  Ideer til fortælleøvelser og øve nye ord

  • Fortæl en historie, hvor det går på skift i gruppen. Hvert barn finder på 1-2 sætninger
  • Fortæl om en person
  • Øv ord med bestemte fx endelser som -lig, -else, -ning
  • Øv sammensatte ord
  • Lær flere ord – øv dyrenavne, hovedstæder, lande i verdensdele, personer i historien osv.
  • Øv ord på andre sprog