TRUST legepladser - de bedste rammer for børnene i København 

  TRUST er navnet på et strategisk partnerskab af arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører. I 2016 vandt TRUST en rammeaftale om at bygge og ombygge en lang række skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune. Både bygninger og uderum.

  Elverdal er underleverandør til TRUST-partnerne og bistår med legepladsrådgivning og levering af legepladsprodukter.


  TRUST samarbejdet er baseret på teamwork, tillid og en fælles interesse i at lære igennem hinandens erfaringer. I partnerskabet arbejder man tættere med hinanden. Samarbejdsformen og den store portefølje giver mulighed for at arbejde mere systematisk med optimering af processer. Og konstellationen giver mulighed for at analysere samt løbende og hurtigt at tage ved lære og forbedre processen.


  Vores opgave kan opdeles i rådgivning og byggeri af både midlertidige og permanente legepladser.

  De midlertidige legepladser opføres typisk for en periode af 3 til 5 år, mens en skole eller daginstitution istandsættes. Dette kan medføre udflytning af børn fx til pavilloner for en afgrænset periode, hvilket stiller særlige krav til legepladsløsningen. Dels skal legeredskaberne gerne monteres, så de kan fjernes igen, uden at underlaget beskadiges, og dels vil det være den mest økonomiske løsning, så legeredskaberne senere kan flyttes over til den permanente institution. Det stiller krav til, at redskaber og materialer skal være i god kvalitet og kan genanvendes.


  I processen bistår vi med

  1)
  Rådgivning af landskabsarkitekterne om materialer, legepladssikkerhed og byggetekniske detaljer samt om adgangsveje. Et eksempel kunne være - hvor mange egesveller skal der til for at holde styr på en muldbakke, hvor omkring der kører mooncars. Andre spørgsmål kunne være af sikkerhedsmæssig karakter som placering af gynger, hvilket altid skal være udenfor ganglinjer for at mindske risiko for sammenstød. Dette kan evt. være i kanten af legepladsen.


  2)
  Rådgivning om logistik i forhold til byggeriet og legeredskabernes placering. Hvordan placeres fælleszonen(-er) i forhold til bygninger? Hvilke legeredskaber er skabt til det kuperede terræn?

  Vi hjælper med afklaring af de mange spørgsmål.  3)
  Rådgivning om legeværdier og udvikling af de forskellige sanser. En legeplads med mange legeværdier vil give barnet de bedste muligheder for udvikling af motorikken og af de sociale kompetencer. Samtidigt vil mange legeværdier øge brugen af legepladsen
  .

  4)
  At sikre den effektive proces, der understøtter Københavns Kommunes partnerskabsmodel.


  5)
  Levering og montering af legeredskaber.
  Genanvendelige legepladser


  I TRUST legepladserne benyttes typisk Olivia og Theodor legehuse og -tårne.
  De er designet af Elverdal i et nordisk udtryk, og produktionen foregår i Danmark. Vi sikrer herved den høje kvalitet med garanteret holdbarhed og lav vedligeholdelse.
  Legehuse og -tårne er designet, så de kan skilles ad for at kunne flyttes, eller de enkelte dele kan genanvendes.


  De to serier er opbygget omkring grundmoduler, der kan udbygges med armgang, klatrevæg, rutsjebane mv. De mange muligheder giver legepladsen en høj legeværdi.

  Følgende andre legeredskaber er også ofte anvendt: sandkasser, trampoliner, karruseller og forskellige typer af gynger.

  Sikkerhed for masser af leg


  At benytte så mange forskellige legeredskaber, giver barnet mulighed for at udforske sin egen sansemotoriske kunnen. Her er nogle eksempler på legeredskaber, der kan understøtte udviklingen af de tre sanser.

  Vestibulærsansen:
  Gynge og svinge

  Kinæstesisansen:
  Kravle, klatre, balancere og hoppe

  Taktilsansen:
  Berøring med gummi og træ
  Midlertidige legepladser til ByK med TRUST


  Børnehuset Fælleden, Kragh & Berglund
  Børnehuset Bodil, GMB Landskabsarkitekter
  Børnehuset Sluseholmen, GMB Landskabsarkitekter
  Daginstitutionen Valby Idrætspark, GMB Landskabsarkitekter
  Dør 3.2, GMB Landskabsarkitekter
  Enghave Brygge