Vi har fokus på grønne legepladser

    Ud af træ og stål vokser eventyrlige legemiljøer, som holder længe. Materialer, legeværdier og designet har betydning for bæredygtige og grønne legepladser. Vi tænker i genanvendelighed, når vi designer, så legeredskaberne kan skilles ad og delene genanvendes.

    Ved at designe, så legepladsen indeholder leg, der udfordrer. Og ved at anvende materialer, der holder længe, nedsætter vi pladsens CO2 aftryk. Få inspiration til at planlægge din grønne legeplads.