Ideer til designet af børnehavens legeplads

  For os er den gode legeplads til børnehaven både et frirum og samtidig et læringsrum, der støtter op om det pædagogiske læringsmiljø. Når vi designer uderum til daginstitutioner, arbejder vi med, at designet kan understøtte: både bevægelse, læring, pauser, samspil mellem børnene og samspil mellem børn og voksne. Vi tænker designet hele vejen rundt, så det har funktioner til både leg, bevægelse og fælles aktiviteter.
  Som legepladsproducent udvikler vi legeredskaber, der understøtter både leg, læring og sociale færdigheder.

  I den nordiske daginstitutionsmodel er legen grundlæggende i det pædagogiske læringsmiljø, som tager udgangspunkt i et børneperspektiv.


  ET BRUGERORIENTERET DESIGN

  Når vi skaber uderum til børnehaven, tager vi altid udgangspunkt i brugerne, og vi imødekommer deres ønsker og behov.

  Vi har et tæt dialog med dig, pædagoger og ledelse om, hvad der for dem kendetegner en god legeplads for børnehaven.

  Hvilke stemninger forbinder du med børnehaven, hvilken stemning ønsker du at få i det nye uderum?

  Hvilke aktiviteter og redskaber ønsker du på legepladsen, og hvordan fungerer aktiviteter i uderummet i forhold til landskab, sol og skygge, indgange og udgange og det daglige liv i institutionen.

  VORES DESIGNFOKUS

  - Det æstetiske og landskabsarkitektoniske.
  Hvordan passer designet ind i det omgivende landskab og til bygningerne?


  - Hvilke aktiviteter ønsker jeres børnehave?

  - Opdeling i zoner til forskellige typer af aktiviteter.

  - Redskaber og funktioner, der passer til aldersgruppens behov.

  - Multifunktionelle løsninger, der giver bedst mulig udnyttelse af små arealer.

  - Elementer der kan føre til leg og samspil.


  - Elementer der giver læring om natur og kultur.  PLADS TIL NYSGERRIGHED OG REFLEKSION

  Vi designer med tanke for at skabe åbne lommer i indretningen. Med det mener vi, at alle aktiviteterne ikke er givet på forhånd. Der skal være plads til børnenes umiddelbare undring og refleksion.

  Børnenes medbestemmelse, fantasi og egen virkelyst skal der værnes om og skabes rum for i designet af uderummet.  IDEER TIL DIT DESIGN

  Der må gerne være:

  - Elementer, der kan føre til leg, fx noget at gemme sig i, under eller bag.

  - Ting børnene kan lege med eller flytte rundt på.

  - Legeskulpturer: De fører til iagttagelse, fantaseren og rollelege.

  - Redskaber til at grave, forme eller bygge med.

  - Sanseoplevelse, der skaber erfaringer og kan bruges i fortolkninger og rollelege – at gå i en lille skov, at finde ting i naturen,

  - Områder og materialitet, hvor børnene kan grave, mærke sandet, arrangere ting eller mikse materialer.

  - Læringsmiljøer kan skabes med redskaber, der forbinder aktiviteten med viden om, hvordan man kan agere i forhold til tingen.

  Eksempelvis:
  Musikinstrumenter et læringsmiljø, når der leges. Lyd og klange kan sammensættes og blive til musik.

  At kigge på små dyr i trækævler. Måske gennem en lup. Man kan observere og artsbestemme dem fantasifuldt eller reelt.

  At spire planter og sætte dem ud i plantekasser, og senere bruge dem i madlavning.