Stål med styrkeStål er en legering af jern. Til at bygge en del af vores legepladsredskaber benytter vi stålmaterialet, og vi bruger typerne rustfrit stål og almindeligt stål.

Generelt kan siges, at stål vil ruste og kan få et uønsket udtryk uden en efterbehandling. Vi benytter kugleblæsning eller galvanisering af stålet for, at du får ønsket kvalitet og udtryk. Rustfrit stål kan kugleblæses, hvilket vi alene gør for synets skyld samt fjernelse af evt. overfladerust. Galvanisering af stål er en efterbehandling af den almindelige ståltype, og dette gøres for at stålet ikke ruster.

De forskellige typer finder forskellige anvendelsesområder med forskellige fordele, men afhænger primært af dit ønske til legeredskabets udtryk.

Endelig kan både rustfrit stål og almindeligt stål få en slutbehandlingen med en pulverlakering. Pulverlakeringen er et lag pulver, der er elektrostatisk opladt. Legeredskabets ståldele vil tiltrække pulveret, og redskabet får med lakken en robust, jævn og heldækkende overflade, - der eventuelt kan tilføres en farve.


En høj stålkvalitet er vigtig, når legepladsen skal stå i mange år. Vores rustfrie stål er AISI 304 og vores ikke-legerede stål er S235. Når vi bruger ikke-legeret er varmforzinkning og zinklagstykkelsen opfyldt og dermed kvalitetskravene fra DS/EN ISO 1461.


Rustfri stål kan ruste over tid uanset hvor god legeringen er og hvor godt at produktionen er udført.Faktorer som spiller ind på rustdannelse;


  • Placering i forhold til atmosfæriske forhold såsom saltindholdet i luften fra hav eller f.eks. svovl indhold fra røggasudledning.
  • Saltning i området om vinteren på grund af frost.
  • Manglende løbende afskylning af flade fra f.eks. naturligt nedbør og/eller vedligeholdelsesprocedurer.
  • Ruhed/renhed af flade. Bedst hvis så glat som muligt så vand og fugt kan løbe nemt af.
  • Hældning på flade. Bedst om så stejl som muligt og uden forhindringer for at vand/fugt kan løbe af.
  • Indespærringer af vand/fugt/kondens. F.eks. huller, spalter, fordybninger.

Hos Elverdal anvender vi som standard Rustfri AISI 304 (EN1.4301/ A2), hvilket under normale omstændigheder er en både gængs og velegnet legering til formålet.

Ved evt. korrosionsrelaterede reklamationer skal det afklares hvilke af ovenstående faktorer som evt. spiller ind i den givne situation, og som f.eks. kan forklare korrosionsdannelsen.


Overfladerust der er fremkommet over tid efter installation, som ikke har hverken funktionel eller sikkerhedsmæssig strukturel betydning, og som er mulig at efterbehandle på stedet, betragtes som udgangspunkt ikke som gyldig
reklamationsgrundlag.


Et ”rustfri korrosionskit” til lokal korrosionsbehandling og vedligehold kan rekvireres hos Elverdal efter henvendelse.