Th. Langs Skole - et fælles legeunivers

  Th. Langs Skole ønskede et legeunivers, der understøtter skolens pædagogiske visioner om at skabe en blød overgang fra børnehave til skole.

  Legeuniverset består af forskelligartede rum til både fri leg, bevægelse, sanse- og fantasileg, undervisning og pauser. Det forholdsvis komprimerede udeareal er udnyttet maksimalt ved, at legeuniverset strækker sig både ind under bygningens brede udhæng og op på taget.

  Materialerne er holdt i robinietræ, lærketræ, beton og stål. De giver pladsen et smukt og naturligt præg, som er afstemt med både de nye moderne og de ældre skolebygninger.  Skoleleder på Th. Langs Skole, Tine Agerholm Kristiansen siger:

  "Vi har både glade børn og forældre. Legepladsen fungerer rigtig godt på tværs af alder og klasser.
  Når skolens ældre elever, mellemtrin- og overbygningsklasser, er på legepladsen har de også stor glæde af den.

  Amfiteatertrappen har givet os et samlingssted, hvor børnene kan spise deres mad, lege, man kan samles til udeundervisning eller kreative aktiviteter.

  Elverdal havde gode kompetencer i at vejlede og rådgive os, og ikke mindst følge op. Vi har undervejs haft en tæt og meget ligetil dialog".


  Fællesskaber og rollemodeller


  Legeuniverset er tegnet til de mindste børn i aldersgruppen 3-9 år. Der var et ønske fra skolen om at skabe et sanseligt og legende univers, hvor de musiske, kropslige og kreative aktiviteter er synlige og virker inspirerende.
  I legehusene kan børnene fx lege med musikinstrumenter og tivoli-spejle.

  I det fælles legeunivers kommer de sociale færdigheder i spil, og børnene lærer af hinanden ved at spejle sig i hinandens lege. Da børnehavebørnene deler legepladsen med 0.-1. klasserne, bliver de store børn rollemodeller for de små.

  De større elever kan også blive udfordret af legeredskaberne, og boldbanen oppe på taget giver dem et rum til at være lidt for sig selv.


  Model - Th. Langs Skole - legeplads, boldbane, musikinstrumenter, tivoli-spejle


  Pauser og fordybelse  I overgangene mellem legeområder er der placeret 'rolige øer', hvor børnene kan finde rum til mere stille lege. Skolen lægger vægt på, at børnene kan finde lommer til pauser og ro.

  Rolige øer er fx legehusene, hvor børnene kan lege i deres egne universer.

  Et andet roligt spot er pauseøen omkring det store træ. På den brede, runde bænk kan børnene lege flere under trækronen, eller sidde og kigge på de andre børns leg.

  Amfiteatertrappen med hobbithuler skaber et trygt, overdækket rum, hvor man kan lege eller have undervisning.
  I legeuniverset er:

  Et stort klatreanlæg med junglebane
  En bred rund træbænk
  Dobbelt gyngestativ
  Rund balancebane med karruseller
  Legehuse med sanseleg

  Amfiteatertrappe med hobbithuler
  Boldbane på taget

  Indendørs rutsjerør i Børneuniverset
  Model - Th. Langs Skole - ophold, bænk
  Er du interesseret i at høre mere?   info@elverdal.dk
  (+45) 35 13 32 22
  Placering
  Skoletorvet
  8600 Silkeborg


  Referencenummer
  7888

  Byggeår
  2021