DGI Horsens

    Projektet ved DGI Horsens går under navnet Playground. Playground er porten mellem by og natur og løfter et passivt område i kanten af Forum Horsens p-plads. Samtidig forbinder Playground sig overordnet til Horsens bys rekreative linjer ved sin placering på stiforløbet til Nørrestrand. I kanten af parkeringspladsen markeres og forstærkes denne ruten ved hjælp af asfaltbemalinger.


    En rød tråd
    I projektet er der lagt vægt på at skabe et samspil mellem bygningen, parkeringspladsen og arealet foran huset. Den farvede belægning og redskaber vækker opmærksomhed og skaber dialog til GymHouse arkitektur. Playground formidler overgangen og virker som et blikfang, en spændende ankomst til GymHouse og til området bag. Ved at placere parkour, boldspil og redskaber her, fortælles om husets funktioner, et sted der signalere aktivitet og motion.

    Foran GymHouse udformes et aktivt loungeområde som ventested, pause- og mødested for alle stedets brugere. Alle elementer, belægninger mm. i anlægget kan bruges og indgå som træning i parkour-sammenhæng, både for nybegyndere og for øvede. For at understrege redskaber og funktioner samt synliggøre området udføres der effektbelysning samt en helhedsbelysning af området.