Styrk elevernes læringsparathed gennem bevægelse

Book en workshop med bevægelses- og læringskonsulent Smilla Thorsager og lær, hvordan I kan bruge jeres uderum i undervisningen. Lær hvordan I højner elevernes læringsparathed gennem kropslig forankret læring, power breaks, motorisk træning og fysisk aktivitet i dagligdagen.

​Kropslig forankret læring / ”Embodied cognition”

Denne tilgang tager udgangspunkt i en forklaringsmodel der tager sit afsæt i, at hjernen er udviklet på baggrund af interaktionen mellem krop og omgivelser. Vi har siden tidernes morgen udviklet os som race ved at interagere med omgivelserne. En adskillelse af bevægelse og motorik fra kognitive processer vil således være unaturlig for vores hjerne og ikke nær så effektiv, som hvis vi inddrager kroppen i selve læringsprocessen.

Power Breaks

Power Breaks kaldes også Brain-breaks, Icebreakers og Energizers. Powerbreaks har en varighed på 5-10 minutter og kan anvendes i lektioner, hvor man har brug for at øge elevernes opmærksomhed og motivation og herved få fornyet energi til læringen. Powerbreaks kan, men behøver ikke at indeholde et fagrelevant emne.

Motorisk træning

Motorisk træning er træning af de grundlæggende sanser som vestibulærsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. Træning af disse sanser har vist sig at have afgørende betydning for at lære optimalt.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er bevægelse, hvor man træner kroppens styrke og udholdenhed. Målet er ikke i sig selv at lære noget, imens man udfører øvelserne, men et middel til at nå målet: “Readiness-to-learn” eller på dansk: læringsparathed.

Bliv godt klædt på til at udnytte uderummet

I vil med workshoppen opleve praktiske eksempler på øvelser i forskellige fag og få redskaber til selv at udvikle øvelser, der passer til jeres undervisning.

At inkorporere bevægelse i sin undervisning er noget der tager tid og tilvænning. I workshoppen får I kyndig vejledning og mulighed for at øve jer og få feedback fra bevægelses- og læringskonsulent Smilla Thorsager. I bliver klædt godt på til at udnytte jeres uderum i undervisningen, hvilket giver gladere, mere motiverede og ikke mindst mere læringsparate elever.

Book en workshop

Smilla Thorsager, Cand. Scient i Idræt og Sundhed

(+45) 60 91 01 42 / smilla@elverdal.dk


Pris: 15.000 kr. (inkl. transport)