TRUST legepladser - de bedste rammer for børn og unge

Københavns Kommune har det overordnede ansvar for byggeriet af nye uderum samt vedligeholdelse af kommunens mange hundrede legepladser på daginstitutions- og skoleområdet. Enemærke & Petersen og Elverdal indgår i et samarbejde, der skal hjælpe Københavns Kommune med opførelsen af de mange uderum til børn og unge i de forskellige institutioner.

TRUST er navnet på samarbejdet mellem bygherren og underleverandørerne, hvor Elverdal er en af flere underleverandører, der bistår med legepladsrådgivning og levering af legepladsprodukter. Vores opgave i TRUST samarbejdet kan opdeles i byggeri af henholdsvis midlertidige og permanente legepladser. De midlertidige legepladser opføres typisk for en periode af 3 til 5 år, mens en skole eller daginstitution istandsættes.

Dette kan medføre udflytning af børn fx til pavilloner for en afgrænset periode, hvilket stiller særlige krav til legepladsløsningen. Dels skal legeredskaberne normalt overflademonteres, så de kan fjernes igen, uden at underlaget beskadiges, og dels vil det være den mest økonomiske løsning, hvis legeredskaberne senere kan flyttes over til den permanente institution.Kontakt
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Placering (et eksempel)
Torveporten
2500 Valby

Byggeår
2018 - frem

Referencenummer (et eksempel)
3980TRUST - sikkerhed for mere leg


I TRUST byggerierne benyttes typisk Olivia og Theodor legeredskaber. Disse legeredskaber er designet af Elverdal i et nordisk udtryk, og produktionen foregår i Danmark. Vi sikrer herved den høje kvalitet med garanteret holdbarhed og lav vedligeholdelse.

De to serier er opbygget omkring en række grundmoduler, der kan udbygges med armgang, klatrevæg, rutsjebane mv. De mange muligheder giver høj legeværdi.
Følgende andre legeredskaber vælges også ofte: sandkasser, trampoliner, karruseller og forskellige typer af gynger.


Eksempel på funktioner


At benytte så mange forskellige legeredskaber, giver barnet mulighed for at udforske sin egen sansemotoriske kunnen. Her er nogle eksempler på legeredskaber der kan understøtte udviklingen af de tre sanser:


Vestibulærsansen:
Gynge og svinge

Kinæstesisansen:
Kravle, klatre, balancere og hoppe

Taktilsansen:
Berøring med gummi og træI processen bistår vi med:

1) Rådgivning af landskabsarkitekterne om legepladssikkerhed og byggetekniske detaljer samt om adgangsveje. Et eksempel kunne være - hvor mange egesveller skal der til for at holde styr på en muldbakke, hvor omkring der kører mooncars.
Andre spørgsmål kunne være af sikkerhedsmæssig karakter som placering af gynger, hvilket altid skal være udenfor ganglinjer for at mindske risiko for sammenstød. Dette kunne evt. være i kanten af legepladsen.


2) Rådgivning om logistik i forhold til bebyggelse og legeredskabernes placering. Hvordan placeres fælleszonen (-er) i forhold til bygninger? Hvilke legeredskaber er skabt til det kuperede terræn? Vi hjælper med afklaring at de mange spørgsmål.


3) Rådgivning om legeværdier og udvikling af de forskellige sanser. En legeplads med mange legeværdier vil give barnet de bedste muligheder for udvikling af motorikken og af de sociale kompetencer. Samtidigt vil mange legeværdier øge brugen af legepladsen.


4) At sikre den effektive proces, der understøtter Københavns Kommunes partnerskabsmodel. Læs mere om partnerskaberne herunder og læs fx referenceprojektet Chr. Frederiks plass, der blev udviklet og bygget inden for en meget begrænset periode og økonomiramme (bemærk Chr. Frederiks plass er ikke et TRUST projekt, men blot et eksempel på procesforløbet).


5) Levering og montering af legeredskaber.


Du kan her læse mere om vores rådgivning i processen, når vi designer og bygger uderum til institutioner og skoler.

Eksempler på børnehave- og skoleprojekter:

Torveporten
SVI skolen Holbøll
DI Ny Ellebjerg
Ørestaden syd
Greisvej
Otto Bussesvej
Artillerivej
SiljangadeTRUST samarbejdet

Man bygger helt anderledes i dag end for bare 20 år siden. Værdierne er spredt ud på de mange aktører i hele værdikæden, hvilket er en udfordring. I TRUST samarbejdet samles værdierne, og aktørerne sidder sammen fra starten af processen.

Med TRUST er der mellem Byggeri København (ByK) og en række udvalgte partnere indgået et strategisk partnerskab, der løber over en længere årrække. Enhedens opgave er at stå for udvidelse, ombygning og renovering af skoler, fritidshjem og daginstitutioner samt byggeri af nye daginstitutioner.
I partnerskabet sidder man sammen, og man arbejder tættere med hinanden. Partnerne har tillid til hinanden og deler viden og spiller hinanden gode. Samarbejdsformen og den store portefølje giver mulighed for at arbejde mere systematisk med optimering af processer. Og konstellationen giver mulighed for at analysere samt løbende og hurtigt at tage ved lære og forbedre processen.

Målet er at bygge smartere, bedre, hurtigere og billigere.