Rådgivning til design af legepladser til institutioner

Institutionsalderen er en tid i barnets udvikling, hvor det er ved at lære sin krop at kende. Samtidig øver barnet sig på at blive bedre motorisk, og vuggestuen og børnehavens legeplads bør derfor designes med det formål at styrke og udvikle barnets grundmotorik. Men legepladsen skal også være et sted, hvor de forskellige sociale færdigheder trænes i legefællesskaber med andre børn, samtidig med at der er frirum for det enkelte barn til at trække sig ud af legen.

Står du foran en renovering eller etablering af jeres legeplads? Så hjælper og rådgiver vi dig hele vejen fra idé til tegning og udførelse. Vi giver dig her informationer og vejledning, så du kommer godt igang.


Læs mere om uderummet i en institution og vores services

En legepladser med udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan

Hvordan kan vi hjælpe jeres institution, så jeres nye legeplads tager højde for de seks temaer i 'Den styrkede pædagogiske læreplan'?
I designet til en institutionslegeplads bør huskes

  • Forskellige rumstørrelser – både store og åbne til vild, aktiv leg samt små og mere lukkede med ro
  • Beplantning i form af græs, træer, buske, blomster og plantekasser som medspiller til at definere rummet
  • Niveauforskelle så barnet kan løbe / køre op og ned af bakker. Der kan opstå vandpytter og ligge is
  • Opholdsmuligheder som sidde, ligge, stå og hænge-ud steder for både børn og personale
  • Områder med sol og områder med skygge – især vigtigt om sommeren
  • Derudover giver det en god helhed og æstetisk udtryk, hvis materialevalget er konsekvent

Skitsering af processen

Vi har mange års erfaring i udvikling og design af legepladser til institutioner. Vores viden er din sikkerhed for, at vi tager højde for alle forhold i hele processen, så vi sammen komme frem til lige netop den løsning, du ønsker. Her ser du processen, når vi designer en legeplads til din institution.


1) Opstart

• Rådgivning
• Besøg lokalitet
• Klarlæg brugere og særlig behov
• Budget
• Tidsestimat


2) Design

• Workshop
• Skitseforslag
• Leg iht. 'Den pædagogiske læreplan'
• Projektforslag / 3D-illustrationer
• Evt. tilretning


3) Godkendelse

• Præsentation
• Godkendelse af tegning og budget
• Leveringsdato aftales


4) Montering

• Indhentning af byggetilladelse mv.
• Afspærring af området
• Installation og montage
• Byggemøder og afklaring af evt. spørgsmål
• Gennemgang og aflevering


5) Overlevering

• Fejl og mangler udbedres
• Dato for udbedring
• Dokumentation fx legepladsrapport
• Installation og montage
• Information om drift og vedligeholdelse


6) Service

• Servicegennemgang
• Legepladsrapport
• 5-årig serviceaftale


Se et udvalg af referenceprojekter til institutioner

Se alle referencer


Ønsker du, at vi ringer dig op? 

Her kan du udfylde kontaktformularen, så ringer vi dig op.