Persondatapolitik, ELVERDAL A/S

Generelt

Disse retningslinjer for Elverdal Prof. Outdoor Products A/S, CVR-nr. 30 73 25 96 (herefter ”Selskabet”) er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Indsamling af personoplysninger

Selskabet indsamler primært personoplysninger for at kunne levere ordrer og tjenester. Selskabet indsamler personoplysninger i særlige tilfælde, med henblik på markedskommunikation, produktinformation og kundekommunikation. Personoplysninger kan blive opdateret fra andre offentlige registre, hvis det er nødvendigt for at vedligeholde korrekte data.

Vi indsamler ingen følsomme personoplysninger, kun personoplysninger om personer i egenskab af deres erhvervsrolle, herunder selskab, navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

Vi sporer din webaktivitet på Selskabets hjemmeside, og det kan forekomme, at vi bruger den i markedsøjemed.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system, CRM-system og/eller i et fysisk register.
Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

Samtykke til indsamling

Når du sender forespørgsler, indhenter tilbud, afgiver købsordre, udfylder webadgangsformular eller abonnerer på nyhedsbrev accepterer du at vi må indsamle de relevante personoplysninger til brug for videre behandling.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Du har som registreret en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

Om cookies

Når du bruger vores websted, kan det ske, at personoplysninger bliver indsamlet f.eks. via cookies.Dette gøres dog kun via et separat samtykke. Hvis din weblæser (eller andet tilsvarende udstyr (når du går ind på et websted) er indstillet til at tillade cookies, når du besøger webstedet, betragtes det, som om du har givet dit samtykke til en sådan anvendelse. Så lagres information om din brug og hvilke sider, der bliver besøgt. Det kan være teknisk information om din enhed og internetforbindelse, som operativsystem, weblæserversion, IP-adresse, cookies og unikke identifikatorer.

Link til andre websteder

Hvis vores websted indeholder links til tredjeparts websteder, hjemmesider eller materiale, publiceret hos tredjepart, er disse links kun til information. Da Selskabet ikke har kontrol over indholdet på disse websteder eller deres materiale, har vi derfor ikke ansvar for deres indhold. Selskabet har heller ikke ansvar for skader eller tab, som kan opstå ved brug af disse links.

Ændringer i denne politik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, indsættes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

Kontakt os

For yderligere information om håndtering af personoplysninger, eller hvis du ønsker indsigt i og/eller ændre de data Selskabet har registreret om dig, er du velkommen til at kontakte os:

Elverdal Prof Outdoor Products A/S
Risbyvej 28
2765 Smørum
CVR. 30 73 25 96
Telefon: +45 35 13 32 22
Mail: info@elverdal.dk

Denne politik er gældende fra 25. maj 2018