Guide til legepladsudvikling og indretning af aktive udeområder

Vi har i Elverdal stor erfaring i legepladsudvikling. Vores arkitekter har gennem mange år udviklet en proces, der sikrer at vi tager alle forhold under overvejelse fra starten af projektet. Det gør at vi kan levere en gennemtænkt helhedsløsning - hver gang.

Vores opstartsproces bliver udført af en arkitekt sammen med kunden og går følgende emner igennem:

1. Brugere

Hvem er brugerne af området og hvad er deres ønsker?

En gennemgang af brugerne skal sikre en grundig forståelse af hvem der skal bruge området i fremtiden. Spørgsmålene er bl.a.:

2. Mål

Hvilket mål har man med brugen af området?

Hvad skal der opnås på området, hvad vil gøre en positiv forskel og skabe mere værdi?

I arbejdet med målene gennemgår vi de ønsker til aktivitetsformer og læringsformer som der ønskes indraget.

Vi sætter både de større mål, som f.eks.:

Også konkrete udfordringer i hverdagen indrages som mål. Det kunne f.eks. være at det er et mål, at børnene ikke skal være beskidte når de kommer ind til timerne efter frikvarteret.

3. Aktiviteter

Hvilke aktiviteter eksisterer i dag og hvilke aktiviteter ønskes?

Når målene er defineret kommer opgaven at bestemme hvilke aktiviteter der vil løse dem. Her vil vores arkitekt byde ind med sin erfaring og i samarbejde med kunden finde de aktiviteter der giver værdi. Samtidig vil områdets nuværende aktiviteter blive gennemgået og bestemt hvilke aktiviteter der er gode og hvilke der skal fjernes eller erstattes.

4. Lokalitet

Hvilke lokale forhold gør sig gældende på området?

Hos Elverdal er vi arkitekter og det giver os en stærk forståelse af lokaliteten.

Vi analyserer områdets logistikflow, beplantning og niveauer i terrænet. Det giver os en forståelse til at skabe sammenhængende løsninger, der genbruger gamle elementer, inddrager terræn og beplantning. Altsammen for at lade vores kunde få den maksimale værdi af et område.

Som en del af vores arbejde registrerer vi naturligvis området, så det det hele er opmålt og formalia er på plads til ansøgninger og byggetilladelser.

5. Løsning

Elverdals løsninger er det samlede billede: Vi kombinerer vores viden om leg, udvikling, motorik og læring med en analyse af området, brugerne og målsætninger. Dermed kan vi udvikle en løsning der anvender et områdes naturlige udtryk og forcer og styrker til at nå kundens mål.

Hent guiden her!