Leg og Læring

Elverdal igangsatte i 2013 projektet ”Drøn På Undervisningen” som skulle afsøge potentialet og mulighederne for at anvende skolernes udearealer til leg og lærings aktiviteter. Syddansk Universitet Odense blev inddraget i processen og arbejdsredskabet ”Aktivitetscirklen” blev udviklet til formålet.

Her kan du finde relevante informationer og værktøjer samt se hvorledes en skolegård kan se ud, så den understøtter læring både i og uden for skoletiden.