Herstedøster Skole

Projektet på Herstedøster Skole består af to etaper – én etape med etablering af naturlegeplads, den næste med etablering af et parkour- og crossfitområde.

Området med naturlegepladsen er tiltænkt alle skolens elever, med særligt fokus på skolens elever med Aspergers syndrom. Det indebærer blandt andet, at der er tænkt i varierende lege- og læringsmiljøer, hvor eleverne har mulighed for at eksperimentere og udvikle deres nysgerrighed, fantasi, opmærksomhed og bevægeglæde.

Løsningen skaber en række mindre rum i rummet. Hvert område har forskellige udfordringer og legemuligheder. Der er steder, hvor man kan trække sig tilbage og lege alene, og der er steder, hvor der er mulighed for fællesskab og samarbejde. Desuden er det eksisterende terræn og bakker tænkt ind i løsningen. Dette ses ved både trampolinerne og klatreanlægget på bakketoppene, hvor der er etableret forskellige op- og nedgange med hver deres udfordrende element. F.eks. er den ene trappe udviklet, så man tvinges til at tage brede skridt, hvilket udfordrer balancen.

Tankerne omkring den visuelle fremtoning tog udgangspunkt i at skabe et rum, der fremstår roligt i pagt med omkringliggende bygninger og vegetation, hvorfor en legeplads i naturmaterialer med et let og transparent udseende var den bedste løsning. Samtidig en løsning, som minimerer skolens tidsforbrug på vedligehold.

Anden etape består af et parkour- og crossfitområde (billeder på vej), særligt målrettet skolens ældste elever. Et område, der lægger op til en aktiv pause fra undervisningen, konkurrencer, styrketræning, balanceøvelser og ikke mindst socialt samvær.

Flemming Jensen

Kontakt

Flemming Jensen

flemming@elverdal.dk

Placering

Danmark

Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund

Udført

2017

Referencenummer