Børnehavens uderum

I vores projekter ønsker vi at skabe rum, der understøtter børns trivsel, leg og udvikling. Legen har en værdi i sig selv og kan tage mange former, derfor vil du se et bredt udvalg af produkter til jeres uderum, der understøtter arbejdet med de seks læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Legepladsen skal rumme mere

Ud over de motoriske udfordringer som en legeplads traditionelt rummer, forsøger vi gennem uderummene at animere til sociale fællesskaber, forundring og eksperimenter. Det kan f.eks. være; vejrstationer og bukkebrusebroer, vandsluser og talerør. Multihuse med snittepladser, tegnetavle og fortællehjørne. Vi er opmærksomme på, at både børn og voksnes ergonomi skal tilgodeses, når vi udarbejder løsninger.

Olivia - en verden af muligheder

I Olivia-serien vil I kunne udforme jeres egne unikke løsninger, der passer til jeres ønsker for en legeplads. Skal huset fungere som et udsigtstårn, et posthus eller et køkken? Skal der indbygges små rum til små fund? Og skal der bo en hane på taget? Med Olivia-serien er I med til at bestemme jeres eget børneunivers, der understøtter jeres pædagogiske arbejde med børnene.

Anvendte produkter