Alsidig personlig udvikling

Det pædagogiske uderum skal understøtte, at børn udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder. En udvidelse af børnenes erfaringsverden, hvor barnet:

- får tillid til egne evner
- udviser engagement
- styrker sin livsduelighed
- opnår gåpåmod
- opnår deltagelseskompetence
- udviser fordybelse
- udviser vedholdenhed
- opnår evnen til at prioritere

Oplagte løsninger er musikinstrumenter og scener til skuespil, som fordrer og fremmer engagement, deltagelse og gåpåmod. Eller en fundérbænk, hvor man kan trække sig tilbage og reflekterer over, hvad der foregår.

Udvalgte produkter

Nedenfor kan du orientere dig i flere udvalgte produkter, som vi i samarbejde med pædagogiske ledere har vurderet kan understøtte det pædagogiske arbejde inden for temaet ”Alsidig personlig udvikling”. Vi udvælger altid materialer, som passer til det eksisterende miljø. Til små børn vægter vi som oftest naturmaterialer, der både er rare at se på og røre ved.

Find inspiration i flere læreplanstemaer

Nedenfor kan du orientere dig i de andre læreplanstemaer, som Elverdal i samarbejde med pædagogiske ledere, nøje har skabt og udvalgt produkter til. Produkter der alle som minimum understøtter ét af læreplanstemaerne.